Zaleta – pozytywna cecha kogoś lub czegoś, przeciwieństwo wady.

  • Każdy łatwo widzi błędy przełożonych, ale nie widzi przymiotów; w sobie zaś nie widzi wad, tylko zalety.
  • Mimo że tak wielkie płci naszej zalety –
    My rządzimy światem, a nami kobiety.
  • Niezmierna zaleta mowy – jeśli idzie o myślenie – polega chyba na tym, że słowa są znakami rzeczy, a nie definicjami.
  • Społeczeństwo, które będzie sprzedawać odrobinę wolności za odrobinę porządku, utraci obie te zalety, na obie bowiem nie zasługuje.
  • Wady i zalety – to często jedno i to samo.
    Tylko z różnych punktów widzenia.