Ali ibn Abi Talib (ok. 604–661) – pierwszy imam szyitów, ostatni z czterech kalifów prawowiernych, towarzysz Mahometa, jego najwierniejszy przyjaciel i jednocześnie brat stryjeczny proroka.

 • Ambicją kobiety jest odstępstwo od wiary, ambicją mężczyzny – wiara.
 • Bądź cierpliwy, albowiem cierpliwość jest dla wiary tym, czym głowa dla ciała. Ciało bez głowy niewiele jest warte, zupełnie jak wiara bez cierpliwości.
 • Bieda jest prawdziwym nieszczęściem. Ale od biedy gorsza jest choroba ciała, a od choroby ciała gorsza jest choroba duszy. Bogactwo jest prawdziwą łaską, ale od bogactwa lepsze jest zdrowie, a od zdrowia – posłuszeństwo duszy.
 • Bierz od świata to, co ci daje, ale nie domagaj się tego, czego ci dać nie chce. Natomiast prosić możesz zawsze.
  • Źródło: Honorata Cyrzan, Życie ludzkie jako wartość w świętych księgach i tradycji judaizmu, chrześcijaństwa, islamu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2004.
 • Bóg nie ma głupcom za złe, że się nie uczą, lecz ma za złe mądrym, że nie uczą głupców.
 • Bóg po to cię obdarzył rozumem, byś miał gdzie szukać ratunku.
 • Jeśli pokonasz wroga, okaż mu litość, jesteś przecież silniejszy od niego.
 • Jeśli zajmuje cię tylko to, co wkładasz do brzucha, nie jesteś wart więcej niż to, co wychodzi z twojego brzucha.
 • Język mądrego jest w jego sercu, serce głupiego – na jego języku.
 • Kobieta jest skorpionem, którego ukąszenie sprawia przyjemność.
 • Kobieta staje się piękną dopiero wtedy, gdy wykarmi dziecko i ogrzeje łoże.
 • Kto zbyt długo walczy z głupotą, może na zawsze stracić z oczu prawdę.
 • Łagodność i cierpliwość to bliźnięta zrodzone ze wspaniałomyślności.
 • Marzenia, które trwają nazbyt długo, nigdy nie doprowadzą do celu.
 • Masz przyjaciół tysiąc – zbyt mało ich będzie. Masz wroga jednego – napotkasz go wszędzie.
 • Mądrość starca więcej znaczy niż wytrwałość młodzieńca w walce.
 • Najlepsze są te kobiety, które są cnotliwe wobec obcych, a rozpustne wobec męża.
 • Najlepszym ze wszystkich przyjaciół jest zadowolenie.
 • Największą jej [przyjaźni] chorobą jest zazdrość, gdyż prowadzi do nieszczerości i rywalizacji.
  • Źródło: Honorata Cyrzan, Życie ludzkie jako wartość w świętych księgach i tradycji judaizmu, chrześcijaństwa, islamu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2004, s. 136.
  • Zobacz też: zazdrość
 • Nie każdy, kogo złapano w czasie zamieszek, jest buntownikiem.
 • Nie ma większego bogactwa od rozumu; nie ma większej biedy od głupoty; nie ma lepszego dziedzictwa niż dobre wychowanie ani lepszego pomocnika od dobrej rady.
 • Nie przechytrzysz choroby, choć byś nawet bardzo tego pragnął.
 • Pożądanie jest jak cel bez powrotu, jak nieuczciwy gwarant; pożądać to jakby zakrztusić się wodą, której się nie wypiło.
 • Pożądliwość jest niekończącym się zniewoleniem.
 • Pożądliwość przynosi upodlenie.
 • Przesada i niestaranność to cechy głupca.
 • Rozdając jałmużnę, prosicie Boga o dary.
 • Są ludzie, którzy wierzą w Boga z pożądania. To kupcy. Są ludzie, którzy wierzą w Boga ze strachu. To niewolnicy. Ale są też tacy, którzy wierzą w Boga z wdzięczności. To ludzie wolni.
 • Serca są podobne do naczyń, im więcej pomieszczą, tym są lepsze.
 • Troski to połowa drogi do starości.
 • Tylko głupiec w pośpiechu bierze się do czegoś, czego nie potrafi zrobić.
 • Ucho jest bezużyteczne, kiedy umysł jest roztargniony.
 • Ulegać własnej pożądliwości to pogardzać samym sobą; ujawniać swoje wady to godzić się na poniżenie; być sługą własnego języka to lekceważyć samego siebie.
 • W zachwycie nad samym sobą stracisz z oczu cel, do którego dążysz.
 • Walki umysłów najczęściej toczą się w blasku żądzy.
 • Wartość człowieka poznasz po jego języku.
 • Wielkość mężczyzny mierzy się jego ambicjami, jego prawdomówność – odwagą, męstwo – uporem, zaś zasługi okupem krwi, który przyjdzie za niego zapłacić.
 • Wielu będzie się gniewać na tego, kto jest z siebie dumny.
 • Wybaczcie potknięcia ludziom szlachetnym, albowiem każdego z nich Bóg wyprowadzi na słuszną drogę.
 • Wytrwałością osiągniesz powodzenie, nawet gdybyś miał długo czekać.