Zazdrość – uczucie, odczuwane w sytuacji frustracji, gdy znany jest obiekt zaspokajający potrzebę i osoba posiadająca ten obiekt.

 • A zazdrość nie wie co sen, i po cichu zabija.
Zazdrość i flirt wg Haynes King
 • Czasami zazdrość jest wywoływana celowo i jej powód jest oczywisty. Jednak zazdrość może wystąpić w sytuacjach, które wydają się stanowić nikłą dla niej podstawę. Tam, gdzie występują częste i silne przejawy zazdrości, prawdziwym ich powodem jest zazwyczaj poczucie niepewności.
 • Człowiek dobrze mówi o innych, gdy im nie zazdrości i stąd wziął się zapewne zwyczaj chwalenia nieboszczyków.
 • Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą.
 • Jeśli czekasz – dzień wydaje ci się długi; jeżeli jesteś zazdrosny o kobietę – noc wydaje ci się długa.
  • Opis: przysłowie jakuckie
  • Źródło: Kobierzec z gwiazd i półksiężyców (seria Myśli Srebrne i Złote), wybór i tłum. Stanisław Kałużyński, Edward Tryjarski, Wiedza Powszechna, Warszawa 1967, oprac. części jakuckiej: Stanisław Kałużyński, s. 135.
  • Zobacz też: czekanie, dzień, noc
 • Niektórzy zazdrośnicy odznaczają się świetnymi zaletami – są na przykład grzeczni, wrażliwi, łaskawi. Czują się jednak bardzo niepewnie z powodu problemów tkwiących gdzieś w przeszłości.
 • Przecież można być zazdrosnym tylko o kogoś, kto ma to, co uważasz, że należy się tobie.
  • Autor: Margaret Atwood, Opowieść podręcznej, przeł. Zofia Uhrynowska-Hanasz, Wielka Litera, Warszawa 2017, rozdz. 26, s. 193.
 • Tak jak rdza zżera metal, tak też zazdrosnych zżera zazdrość.
 • Trucizną dla przyjaźni jest zazdrość.
 • Trudniej jest nie zazdrościć przyjacielowi, któremu się powiodło, niż być wspaniałomyślnym wobec przyjaciela w nieszczęściu.
 • Zawiść, zazdrość, zamiast starać się mieć więcej.
  • Autor: Sokół, utwór Damy radę grupy WWO
 • Zazdrość czasami nas ćmi, a zawiść to nagłe uderzenie bólu. (…) Zazdrość powleka tęczówkę chmurą, a uderzenie zawiści to skurcz źrenicy.
 • Zazdrość polega na smutku doznawanym z powodu dobra drugiego człowieka i nadmiernym pragnieniu przywłaszczenia go sobie. Jest ona wadą główną.