Przysłowia abisyńskie

Abisynia – dawna nazwa Etiopii.

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż

Etiopia (Abisynia) na mapie świata

A edytuj

 • Antylopa skacze, wyskakuje, ale zawsze na ziemię opadnie.

B edytuj

 • Biedak, którego napadną, prosi o przebaczenie.
 • Bogactwem biednego są łzy.
 • Brak mięsa kłuje jak igła.
 • Bydło lęka się przepaści, człowiek – nienawiści.
 • Była droga – poszedł przez las; miał muła – poszedł piechotą.

C edytuj

 • Cechą króla jest samemu gromadzić i niszczyć samemu.
 • Ci, którzy razem wzrośli, wzajemnie sobą pogardzają.
 • Co słońce ogląda i człowiek zobaczy.
 • Cudzoziemiec nigdy się nie zadomowi.
 • Człowiek robi dla przyjaciela, naczelnik dla psa.
 • Człowiek w trudnej sytuacji żeni się z ciężarną.
 • Człowiek widzi mrużące się oko, Bóg – potykające się serce.
 • Człowiek wytrwały w przyjaźni, wytrwały będzie w nienawiści.
 • Człowiek, który się nie myli, drzewo, które się nie pali – nie istnieją.
  • Źródło: Nic, co ludzkie... Aforyzmy, sentencje i przysłowia, oprac. Henryk Jurand, LSW, 1982, s. 14.
 • Czoło – nie patrzące oko.
 • Czym budzi się szacunek? Władzą? – Nie! Słowami.

D edytuj

 • Darmozjad i dygnitarz nie oddalają się bez przyczyny.
 • Deszcz i dziecko darzy się nieszczerą pochwałą.
 • Dokąd wymyka się dziecko i dym – nigdy nie wiadomo.
 • Dom bez książek to dom bez okien.
 • Duża siła – mała zręczność.
 • Dzięki soli chwali się pieprz.
 • Dziecko, które nie zna pieszczoty, mówiąc, nie uśmiecha się.
  • Źródło: Nic, co ludzkie... Aforyzmy, sentencje i przysłowia, oprac. Henryk Jurand, LSW, 1982, s. 18.

G edytuj

 • Gazela jak lew chciała zawyć; pękła z wysiłku.
  • Zobacz też: lew
 • Gdy brakuje piwa, nie ma zgody męża z żoną.
 • Gdy deszcz nie pada, dach zostaje cały; kobieta wtedy cała, gdy gość nie przybywa.
 • Gdy pan domu odpoczywa, gość się pożywia.
 • Gdy zjada się świętego orła, nazywa się go perliczką.
  • Źródło: „Nowe książki”, wydania 209–232, Wiedza Powszechna, 1959, s. 423.
 • Gdzie jest kobiet za wiele, tam kapusta się przypala.
 • Głupi gospodarz doprowadza do upadku własny dom.
 • Głupiec mnoży sobie świąteczne dni.
 • Głupotę wykształconego można przyrównać górze.
 • Gość i śmierć przychodzą niespodzianie.
 • Gość jest najpierw jak złoto, potem – jak srebro, w końcu ciąży jak żelazo.
  • Źródło: Włodzimierz Wysoczański, Językowy obraz świata w porównaniach zleksykalizowanych (na materiale wybranych języków), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006, s. 32.
 • Gość zaproszony, wół zjedzony.
 • Grzech zmazuje skrucha, obelgę – grzywna.
 • Gwiżdże się potem – najpierw układa się wargi.

I edytuj

 • I uprawne pole, i usta nie zawsze ofiarowują pożywienie.
 • Igła, nie wiedząc o swej własnej dziurce, służy do łatania dużych dziur.
 • Interes zależy od gwarancji, odpowiedź – od języka.

J edytuj

 • Jak bliskie wydaje się niebo, gdy nie sięga się po nie.
 • Jak kolec jest sprawcą czyjegoś bólu – tak dzieło dokucza swojemu twórcy.
 • Jak niebo niedotykalna jest rzecz powierzona.
 • Jaka potrawa jest najsmaczniejsza? Ta, którą się je o głodzie.
 • Jakie jest zadanie szyi? Umożliwić rozglądanie się wokół.
 • Jakie to dziwne, gdy złodziej okrada złodzieja!
 • Jakie trudności mogą grozić rodzinie, która się wzajemnie wspomaga?
 • Jeden dzień grzechu – rok skruchy.
 • Jedność daje siłę, wolność powiększa wiedzę.
 • Jedynak trzyma raz z matką, raz z ojcem.
 • Jeśli nie mielesz, nie zakurzysz się; oczerniają cię, gdy cię nie ma.

K edytuj

 • Kamień, podrzucony w górę, spadając uderza w głowę.
 • Każdy całuje swoje dziecko, tak jak każdy zbiera swoje zasiewy.
 • Każdy dzień przynosi jakieś zło.
 • Kłamstwem nie zyskuje się życzliwości.
 • Kobieta wzgardzona, talerz pusty, dom opuszczony – to jest zupełnie to samo!
 • Kochać swego niewolnika jest głupotą.
 • Kolacja i światło dzienne, synowa i teściowa – to nie są sprawy do pogodzenia.
 • Koń będzie prowadził, ale nie będzie walczył.
 • Koń, któremu ufano, zrzucił jeźdźca przez łeb.
 • Kopnięty pies nie wyje tak, jak jego serce.
 • Kora jednego drzewa nie przylega do innego.
 • Koza urodziła bliźnięta: jedno na kowalski miech, drugie na pergamin do pisania.
 • Król bez doradców nie będzie rządził nawet roku.
  • Źródło: „Wiedza i życie”, t. 25, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, 1958, s. 628.
 • Kto jest nieufny, niech ogradza swój dom.
 • Kto kocha kobiety, wpada w ogień piekielny.
 • Kto ma dziecko, sam jest jak dziecko.
  • Źródło: Oblicza dzieciństwa, red. Dorota Kornas-Biela, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2001, s. 10.
  • Zobacz też: dziecko
 • Kto ma wszystkiego w bród, traci rozsądek.
  • Opis: przysłowie amharskie
  • Źródło: Nic, co ludzkie..., op. cit., s. 99.
 • Kto nie zna miary w jedzeniu, noc spędza na wymiotowaniu.
 • Kto nienawidzi swojego ojca, tego wygna ojciec cudzy.
 • Kto przeklina (swoją) rodzinę, cuchnie.
 • Kto sprzecza się z ojcem, tego usta staną się trędowate.
 • Kto ukrywa chorobę, nie znajdzie leku.
  • Opis: przysłowie amharskie
  • Źródło: „Wiedza i życie”, t. 25, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, 1958, s. 628.
 • Kto wie, strzeże się; kto zapomina, tego zranią.
 • Kto żyje poza swoim krajem, jest jak osioł objuczony i koń spętany.
 • Któż orze zepsutym pługiem? Któż wytacza proces, jeżeli czuje strach?

L edytuj

 • Lepiej być rozjemcą niźli uczonym; wysuszać lepiej aniżeli myć; niźli wędrować lepiej się dowiadywać.
 • Lepiej jest powodować dary, niż dawać samemu.
 • Lepiej jest przyjeżdżać niż wyjeżdżać.
 • Lepiej strzec się niż pokutować.
 • Lepszy pobożny wróg od bezbożnego przyjaciela.
 • Lira śpiewa w ręku człowieka, lecz milknie gwałtownie schwycona.

M edytuj

 • Mężczyzna mówi – dzień mija, kobieta – rok.
 • Miasto młodych w ciągu roku staje się pustynią.
 • Mimo swego wykształcenia – nie dyskutuj z sędzią.
 • Mucha nie wpada do ust, które milczą.
  • Źródło: „Wprost”, wydania 23–31, Agencja Wydawniczo-Reklamowa „Wprost”, 2000, s. 116.
 • Myj ręce aż po łokcie, krzywdy naprawiaj z głębi serca.

N edytuj

 • Na ołtarzu krzyż, za ołtarzem – fetysz.
 • Nad tysiąc sług lepsza jest jedna nowina.
 • Nad wszystko płonie serce i bardziej niż wszystko marznie serce.
 • Nałogowy złodziej i ze stołu będzie kradł.
 • Nawet gazela nie zapomina swojej matki.
 • Nawet połówką chleba można przekupić człowieka bez wartości.
 • Nie beczy cielę, które ssie.
 • Nie bij za pomocą dwóch kijów; nie wnoś sprawy przed dwóch sędziów.
  • Źródło: Sądy o sądach, wybrał Janusz Białecki, „Problemy. Miesięcznik popularno-naukowy”, wydania 7–12, Instytut Prasy „Czytelnik”, 1960, s. 513.
 • Nie chwytaj lamparta za ogon, ale jeśli chwyciłeś – nie puszczaj!
 • Nie ciąży kłoda tysiącowi ludzi.
 • Nie da się ukryć tarczy i czoła.
 • Nie dotrzymałeś obietnicy – to tak jakbyś spalił kościół.
 • Nie istnieje dom, gdy kobieta hula.
 • Nie ładuj na osła zbyt wiele.
 • Nie ma deszczu bez chmury ani sprawy bez przyczyny.
 • Nie ma zdrowia po dziewięćdziesiątce.
 • Nie odmawiaj przyjęcia podarunku, nie zapominaj oddanej ci przysługi.
 • Nie pociągaj lwa za ogon, póki nie zdechnie!
  • Źródło: Tadeusz Nowakowski, Kwiaty dla pielgrzyma, Polska Fundacja Kulturalna, 1987, s. 12.
 • Nie pokazuje się słabego słonia i ubóstwa bogacza.
 • Nie pożyczaj – nie będziesz się kłopotać.
 • Nie prowadź długich rozmów z tym, którego serca nie pozyskałeś.
 • Nie przyprowadzaj do nas złośliwego wołu i gadatliwej kobiety.
 • Nie uspokoi się kobiety, która wprowadza niezgodę.
 • Nie widziałeś matki, nie żeń się z córką!
  • Źródło: „Wiedza i życie”, t. 25, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, 1958, s. 628.
 • Nie wiedzą, co znaczy pamięć – woda i kobieta.
 • Nie wygrywając sprawy, nie staniesz się silny.
 • Nie żałuj przeszłości, na przyszłość nie daj się oszukać!
 • Niech nie umiera trefniś! Któż będzie nas bawił?
 • Niestety, człowiek jest jak bliźnięta, z których jedno kocha to, co drugie nienawidzi.
 • Niewygodnie jest przekląć to, co się przedtem chwaliło.
 • Nikt nie rozpacza po śmierci publicznej dziewki.
 • Noc mija szybko, gdy myśli biegną daleko.
 • Noga jest sługą.

O edytuj

 • O sercu mówi się po śmierci skromnego człowieka; po śmierci króla jest mowa o pałacu.
 • O swoim sercu rozpowiada tylko głupiec i człowiek, który jest ulubieńcem chwili.
  • Źródło: Nic, co ludzkie... Aforyzmy, sentencje i przysłowia, oprac. Henryk Jurand, LSW, 1982, s. 96.
 • Od domu lekkoducha lepszy jest dom trędowatego.
 • Od porywu ognia gorsza jest napaść kobiety.
 • Od zagmatwanych wróżb lepsza jest ludzka rada.
 • Odrobinkę trzeba by zranić oko i przyjaciela.
 • Ogień stłumiony popiołem wydaje się ugaszony. Śmierć, gdy się opóźnia, wydaje się możliwa do uniknięcia.
 • Ojczyzną kobiety jest jej mąż.
 • Oko lamparta spoczywa na kozie; na liściach – oko kozy.
 • Opłakiwać śmierć – to nadgryzać kamień.
  • Źródło: Zyta Rudzka, Pałac Cezarów, Świat Literacki, 1997, s. 38.
 • Osiągnięcia ojca są pożyteczne dla syna.
 • Osłu miód nie smakuje.

P edytuj

 • Pierwszy łyk – rozgrzewa, trzeci – miecz wydobywa.
  • Źródło: „Problemy”, Instytut Prasy „Czytelnik”, 1961, s. 511.
 • Podnieś upadłego, nie zapominaj o zmarłym.
 • Podróże kształcą.
 • Podróży końcem jest dom, ziemia – końcem życia.
 • Pokaż żarłokowi kawałek chleba umoczony w sosie, a zeżre choćby krowie łajno.
 • Pokój nie przerwany – oko nie stracone.
 • Posłuszny podwładny robi te same błędy, co przełożony.
  • Bogdan M. Szulc, O wojnie, wojsku i żołnierzach – dla żołnierzy (myśli-aforyzmy-sentencje), wyd. Adam Marszalek, 1995, s. 126.
 • Przebaczać – to, czego trzeba się uczyć.
 • Przyjaciel przychodzi z daleka, wróg – z własnej piersi się wywodzi.
 • Przywary domu wychodzą na rynek.
 • Pustka jest domem pyszałka.
 • Pytamy się o strój, lekceważąc istotę człowieka.

R edytuj

 • Radziłeś – nie posłuchał: nieszczęście mu rady udzieli!
 • Rogi, chociaż pojawiają się później, rosną większe niż uszy, które pojawiają się wcześniej.
 • Rzadkie i cudowne zachwyca najwyżej przez tydzień.

S edytuj

 • Same nadejdą: przywołany pies i naznaczony dzień.
 • Sami nakładamy sobie na głowę turban z węża.
 • Samotna szarańcza staje się świerszczem.
 • Sądź muła według chodu, według pracy – sługę.
 • Sędziwa ziemia rodzi chwasty.
  • Źródło: "Krzyżówki z przymrużeniem oka", red. nacz. Marcin Polak, Częstochowa 2020, nr 10 (111), s. 29.
  • Zobacz też: chwast, starość, ziemia
 • Siwy włos rzekł: „Przyszedłem i nie odejdę już”.
 • Słowo raz rzucone budzi niechęć w człowieku.
 • Słuch pozostaje mimo obciętych uszu.
 • Słuchaj uważnie, gryź dokładnie.
  • Źródło: Myśli złote, srebrne i brązowe, „Problemy. Miesięcznik popularno-naukowy”, wydania 1–6, Instytut Prasy „Czytelnik”, 1961, s. 216.
 • Słuchaj, patrz, milcz.
  • Źródło: Przykazania etyki prawniczej. Księga myśli, norm i rycin, wyb. Roman Tokarczyk, wyd. Wolters Kluwer Polska, s. 76.
 • Spowiadaj się u kapłana, miłości szukaj u rajfurki.
 • Stań się panem: będzie wtedy, jak zechcesz.
 • Strzeż słomy, gdy ogień drzemie.
 • Subtelność ukryta w głębi serca – to światło schowane w garnku.
 • Syty nie myśli o głodzie.
 • Szata w biegu zawiązana, w biegu się rozwiąże.
 • Szlachetne serce jest lepsze od stu pięćdziesięciu psalmów.
 • Szybko dane – potem żałowane.

Ś edytuj

 • Śmierć, gdy się opóźnia, wydaje się możliwa do uniknięcia.
  • Źródło: Myśli złote, srebrne i brązowe, „Problemy. Miesięcznik popularno-naukowy”, wydania 1–6, Instytut Prasy „Czytelnik”, 1961, s. 216.
 • Świat jest oszukańczy, jak zwodniczy osioł.

T edytuj

 • Tajemnicę powierzać roztrzepanemu to napełnić prosem dziurawy worek.
 • Tchórz chowa się za matkę.
 • Trzeba wstawiennictwa Boga, żeby wytrzymać ranek na targu!
 • Trzy razy zysk, trzy razy strata.

U edytuj

 • Usta są połową siły.

W edytuj

 • W niezgodnym domu kury zdychają.
 • Wełna grzeje, muślin stroi – każdy sam wie, co woli.
 • Wesele swojej córki wypraw poza domem.
 • Wiatr nie owocuje.
 • Wierzyć człowiekowi to garścią nabierać wodę.
 • Wieśniak obawia się tych, którzy go chwalą.
 • Własną ręką uciąłem sobie rękę!
 • Wolę jego twarz niż jego chleb.
 • Wszyscy słyszą, gdy mówi jeden; któż słyszy, gdy wszyscy mówią?
 • Wyklęty człowiek jest jak koń okiełznany.
 • Wyrwij chwiejący się ząb, który nie wypada.

Z edytuj

 • Z biegiem czasu poznaje się ciężar naczelnika i bawełny.
 • Z gadaniny kobiety tyle, co ze strachu muła.
 • Z małym się naradzaj, z dużym napadaj!
 • Z mleka skrzepłego powstaje masło; skupienie człowieka wróży doskonałość.
 • Za pomocą dwóch nóg nie wejdzie się na dwa drzewa.
 • Zalicz się do przyjaciół wroga, od którego jesteś słabszy.
 • Załatwiaj sprawę u znawcy, żelazo kuj u kowala.
 • Zamieszanie to radość dla złodzieja.
 • Zanim biedak się wzmocnił, wyrósł jego morderca.
 • Zaproś sytego, wyproś nienasyconego.
 • Zdrowiejący chory zapomina o Bogu.
 • Ziarno ze swym zjadaczem, człowiek ze swoim zabójcą – żyją blisko,
 • Zjadłem swoje własne jagnięta, gdy zabrakło mi doradcy.
 • Zjedzenie ryby też wymaga zręczności.
 • Zręczne ręce – wyzwolenie, złote usta – wyniesienie.
 • Zwyczaje ludu sprawiają kłopoty królowi.
  • Źródło: „Przekrój”, Wydania 32–42, Krakowskie Wydawnictwo Prasowe, 2008, s. 44.