Słoma

łodygi i liście dojrzałych roślin uprawnych po omłocie

Słomałodygi i liście dojrzałych roślin uprawnych po omłocie.

  • Bez wiary potykamy się o źdźbło słomy, z wiarą przenosimy góry.
Słoma
  • Człowiek, który żyje jak zboże, staje się słomą historii.
  • Z butów sterczy słoma, literaturę zna z opracowań lektur, buraczana dama.
    Kto rodzi się prostakiem, prostakiem przemija, choćby słoma w butach ze złota była.