Chwast

roślina niepożądana w uprawach

Chwast – każda roślina niepożądana z punktu widzenia gospodarki rolnej, która rośnie na polu uprawnym, łące, pastwisku itp.

 • Dzikie pola rodzą tylko chwasty. Dusza bez uprawy rodzi również chwasty.
Chwasty
 • Na zaniedbanym polu wyrasta chwast, który trzeba wypalić.
  • Neglectis urenda filix innascitur agris (łac.)
  • Autor: Horacy
  • Zobacz też: pole
 • Owoc się nie pleni szlachetny tam, gdzie chwastem zaszło pole.
 • Życia nie da się oszukać, jak nie da się oszukać ziemi.
  Jeżeli wrzuci się w nią plewy, zbierze się chwasty.