Pole

obszar przeznaczony pod uprawę roślin

Pole – obszar ziemi przeznaczony pod uprawę roślin, najczęściej obsiany lub obsadzony jedną rośliną; także ogólnie: teren przeznaczony na coś, pokryty czymś, charakteryzujący się jakąś cechą (np. barwą) itp.; przenośnie: dziedzina, zakres działania jakiejś osoby lub jej zainteresowań.

  • Na zaniedbanym polu wyrasta chwast, który trzeba wypalić.
    • Neglectis urenda filix innascitur agris. (łac.)
    • Autor: Horacy
    • Zobacz też: chwast
  • Owoc się nie pleni szlachetny tam, gdzie chwastem zaszło pole.
  • Przyroda skrywa swoje tajemnice, ponieważ jest wyniosła, a nie dlatego, że chce nas wywieść w pole.
  • To życie warto przeżyć dla trzech, może czterech rzeczy, reszta może posłużyć jako nawóz na pole.