Przyroda

strona ujednoznaczniająca

Przyroda – natura; świat fizyczny, ożywiony i nieożywiony, nie obejmujący wytworów działalności człowieka.

 • Człowiek, ze swoim wyposażeniem i techniką, może udawać najmądrzejszego na Ziemi, ale kiedy stanie twarzą w twarz z gniewem przyrody, rozumie, że zupełnie się nie liczy.
Zorza polarna na Alasce
Wodospad Fulmer Falls w Pensylwanii
 • Dobrem w dziedzinie sztuki jest to, co naśladuje przyrodę.
 • Jest to bowiem sekret przyrody i polityki, że bezpiecznie jest zmieniać nieraz wiele mniejszych rzeczy niż jedną wielką.
 • (…) na tym terenie prawie nikt nie mieszka. To świat bez ludzi. Selwa jest taka sama jak pustynia, tyle że zielona. Nie ma co jeść, nie ma wody. Na tych terenach przyroda jest wrogiem największym. Tam są takie drzewa, z których kapie żywica gorsza niż kwas solny. Jedna kropla przepali czaszkę do mózgu. Pełno dzikich os. Jeżeli taka osa trafi w oko - człowiek ślepnie. Wszędzie jadowite węże. Najgorszy wąż nazywa się coralito. Kogo ukąsi, temu krew zamienia się w wodę i wycieka oczodołami. W dzień nie można usiąść, bo zagryzą mrówki, w nocy nie można spać, bo zagryzą moskity. Tylko chodzić i chodzić (…)
 • Poprzez umiłowanie przyrody prowadzi droga do umiłowania wszystkiego co biedne, nędzne, słabe, krzywdzone, (...) a zatem do czystego zrozumienia idei Chrystusowej.
  • Autor: Adam Ciołkosz, Nowe horyzonty harcerstwa. Listy do starszych harcerzy, Tarnów 1921.
 • Symbolika roślinności oznacza, że cała przyroda regeneruje się i że siła wegetacji symbolizowana przez „drzewo życia” jest objawieniem „boskości”. Oznacza ona jednocześnie, że człowiek w takim stopniu łączy się z siłą boską, w jakim jednoczy się z przyrodą.
  • Autor: Józef Keller, Zwyczaje, obrzędy i symbole religijne, str. 18, 19
 • Świat przyrody jest jedynie powielonym obrazem Raju. Sam fakt, że ten świat istnieje, jest dowodem na to, że istnieje też świat doskonalszy. Bóg go stworzył, aby za pośrednictwem rzeczy widzialnych ludzie mogli pojąć jego nauki duchowe i dojrzeć objawienia jego mądrości. To właśnie nazywam Działaniem.