Oszczędność – bycie oszczędnym, umiarkowanie w korzystaniu z czegoś, często spowodowane niedoborem.

  • Ach, co za oszczędność czasu – zakochać się od pierwszego wejrzenia!
  • Oszczędność jest regułą umysłów gnuśnych. Jest ona bez wątpienia lepszą od rozrzutności, ale też nie ma wątpliwości, że nie jest tak dobra, jak użytek.
  • Oszczędność jest to umiejętność unikania zbędnych wydatków.
  • Rozrzutność wiedzie ku utracie skromności, a oszczędność ku skąpstwu. Brak skromności gorszy jest jednak od skąpstwa.