Głupota

Niedostatek rozumu przejawiający się brakiem bystrości, nieumiejętnością rozpoznawania istoty rzeczy, związków przyczynowo-skutkowych, przewidywania i kojarzenia.

Głupota – brak wiedzy, rozumu, bystrości; bezmyślność, naiwność, tępota.

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż

A edytuj

C edytuj

 • Chcesz być szczęśliwy – ogłup się sam.
 • Co jeden głupi zepsuje albo zrobi, to dziesięciu mądrych nie naprawi i nie pojmie.
 • Cóż za różnica, jaka kogo wada ogłupia? Głupota jednako patronuje wszystkim.
 • Czasami człowiek sądzi, że ujrzał już dno studni ludzkiej głupoty, ale spotyka kogoś, dzięki komu dowiaduje się, że ta studnia jednak nie ma dna.

D edytuj

 • Dramatem naszej epoki jest to, że głupota zabrała się do myślenia.
  • Autor: Jean Cocteau
  • Źródło: Nieprzyjemne prawdy. Aforyzmy naszych czasów, KAW, 1987, wybór i tłum. Henryk Zdanowski, s. 7.

G edytuj

 • Głupcy zawsze mają najwięcej do gadania.
  • Autor: Jan Stępień, Zamyślenia (współaut. Maria Szyszkowska), wyd. Heliodor, Warszawa 2005
 • Głupi i fanatycy są zawsze pewni siebie, a mądrzy pełni wątpliwości.
  • Autor: Jordi Sierra i Fabra
  • Źródło: Jordi Sierra i Fabra, Cztery dni w styczniu, tłum. Elżbieta Sosnowska, Wydawnictwo Albatros A. Kuryłowicz, Warszawa 2011, s. 305.
  • Zobacz też: fanatyzm, mądrość
 • Głupia głowa nie da odpocząć nogom.
  • Opis: przysłowie tuwińskie
  • Źródło: Kobierzec z gwiazd i półksiężyców (seria Myśli Srebrne i Złote), wybór i tłum. Stanisław Kałużyński, Edward Tryjarski, Wiedza Powszechna, Warszawa 1967, oprac. części tuwińskiej: Stanisław Kałużyński, s. 126.
  • Zobacz też: głowa, noga
 • Głupota jest mądrością czy mądrość jest głupotą?
  • Autor: ?, Wariat, piosenka zespołu Rejestracja
 • Głupota jest też pewnym sposobem używania umysłu.
 • Głupota nie boli.
  • Opis: powiedzenie
 • Głupota nie jest złem; zło jest głupotą.
 • Głupota nie zwalnia od myślenia.
 • Głupota tłumaczy wszystko; mądrość nie usprawiedliwia niczego.
 • Głupota to w końcu również pewna metoda używania mózgu.
 • Głupota upiera się zawsze, zauważono by to, gdyby człowiek nie myślał stale o sobie.
 • Głupstwa mogą mieć swój wdzięk, ale nie głupota.
 • Głupstwo jest wielkie jak morze, wszystko w sobie pomieści.

I edytuj

 • Interesujące, że ilekroć krytykuję w prasie głupotę, wąskość horyzontów, zaściankowość sposobu myślenia, czy mity obciążające świadomość Polaków – przypisuje mi się „walkę z Kościołem”. Czyżby jego obrońcy utożsamiali Kościół z głupotą?

J edytuj

 • Jedynym grzechem jest głupota.
  • Autor: Oscar Wilde
  • Źródło: „Nowe książki”, Wiedza Powszechna, 1996, s. 57.

K edytuj

 • Każden głupi ma wszędzie głupszych dla swej chwały.
 • Kobiety nie są głupie. One tylko próbują przypodobać się mężczyznom.
 • Kto buduje na ludzkiej głupocie, ten buduje pewnie i trwale.
  • Autor: Feliks Chwalibóg
  • Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.
 • Kto zbyt długo walczy z głupotą, może na zawsze stracić z oczu prawdę.

L edytuj

 • Ludzka głupota jest jedyną rzeczą oddającą ideę nieskończoności.
  • La bêtise humaine est la seule chose qui donne une idée de l'infini. (fr.)
  • Autor: Ernest Renan
  • Źródło: Remy De Gourmont, The Natural Philosophy Of Love, Kessinger Publishing, 2004, s. 85.
  • Zobacz też: nieskończoność

M edytuj

 • Mawia się, że nadzieja umiera ostatnia. Moim zdaniem nieco później umiera głupota.
 • Mądrość jest morzem płytkim, ale burzliwym, a głupota bezdennym, ale martwym.
  • Autor: Aleksander Świętochowski
  • Źródło: Nic, co ludzkie… Aforyzmy, sentencje i przysłowia, oprac. Henryk Jurand, LSW, 1982, s. 70.
 • Milczenie jest cnotą głupich.
  • Silence is the virtue of fools. (ang.)
  • Autor: Francis Bacon w De dignitate et augmentis scientiarum (1623)
  • Źródło: Jerzy Bralczyk, Polak potrafi. Przysłowia, hasła i inne polskie zdania osobne, wyd. Świat Książki, 2006, s. 147.
  • Zobacz też: milczenie

N edytuj

 • Nie ma nic gorszego aniżeli aktywna głupota.
 • Niejeden osioł wprzęga się przed rydwan zwycięzcy. Chce uchodzić za rumaka.
  • Autor: Stanisław Jerzy Lec
  • Źródło: Myśli nieuczesane wszystkie, Noir sur Blanc, Warszawa 2018, s. 537.
 • Niektórzy naukowcy twierdzą że wodór, dlatego że taki rozpowszechniony, jest podstawowym budulcem wszechświata. Zaprzeczam temu. Twierdzę że więcej jest głupoty niż wodoru, i że to ona jest podstawowym budulcem wszechświata.
  • Some scientists claim that hydrogen, because it is so plentiful, is the basic building block of the universe. I dispute that. I say there is more stupidity than hydrogen, and that is the basic building block of the universe. (ang.)
  • Autor: Frank Zappa
  • Źródło: Zappa and Occhiogrosso, The Real Frank Zappa Book s. 239.
 • Nietolerancja i zabobon zawsze były własnością głupich między pospólstwem i nigdy, jak mniemam, z gruntu wykorzenione nie będą, bo równie wieczne są jak sama głupota. Tam, gdzie dziś piętrzą się góry, będą kiedyś morza, tam, gdzie dziś wełnią się morza, będą kiedyś pustynie. A głupota pozostanie głupotą.
 • Nigdy nie przypisuj złośliwości temu, którego działanie może tłumaczyć zwykła głupota.
  • Autor: Nick Diamos
  • Źródło: Przykazania etyki prawniczej. Księga myśli, norm i rycin, wyb. Roman Tokarczyk, wyd. Wolters Kluwer Polska, s. 109.
 • (…) norma to głupota, degeneracja zaś to geniusz.

O edytuj

 • O, głupoto ludzka! Czyż nie widzisz, że żyłaś z sobą przez całe życie, a nie znasz jeszcze rzeczy, którą w najwyższym stopniu posiadasz, to jest swego szaleństwa?

S edytuj

 • Są dwie drogi do szczęścia – religia i głupota.
 • Sukces nie jest dowodem mądrości. Tak jak porażka nie jest dowodem głupoty.

T edytuj

 • Terroryzm głupoty jest równie groźny jak inne formy współczesnego terroryzmu.
 • Tradycyjnym nosicielem głupoty w kawałach jest oczywiście, niestety, Rosjanin. Niestety, bo sam jestem Rosjaninem z pochodzenia i twierdzę, że nie jest to bezpodstawne…
 • Tylko dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat i ludzka głupota. Co do tej pierwszej są jednak pewne wątpliwości.
  • Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher. (niem.)
  • Autor: Albert Einstein
  • Źródło: Janusz Fedirko, Einsteiniana, „Alma Mater” nr 114, maj 2009, s. 80.

W edytuj

 • W życiu spotyka się jednostki ograniczone pośród ludzi zresztą normalnych, którzy zarabiają na życie i zajmować mogą stanowiska w społeczeństwie. Studium człowieka głupiego rzuca światło na istotę inteligencji. Widać, czego brak głupiemu i czego mu potrzeba. Niestety, głupota nie jest pojęciem dostatecznie określonym. Jako charakterystyczne cechy głupiego człowieka podają nie: brak wiadomości, brak wykształcenia (chociaż i to bywa niekiedy skutkiem głupoty), tylko ciasny zakres zainteresowań i ubóstwo pojęć.
 • Wtedy wstał czarny, mroczny, zły Śiwa i stworzył Głupotę.
  Uniosła się ona z Ziemi, ogromna i szpetna. Bezbarwne włosy wielkimi kosmami opadały na jej ramiona i plecy a oczy jej były ślepe. Patrzyła na słońce – i nie widziała słońca. Patrzyła w gwiazdy – i nie widziała gwiazd.
  Wokół niej kwitły kwiaty a ona nie odczuwała ich woni. Kiedy palące promienie słońca padały na jej ciało – nie kryła się w cieniu rozłożystych drzew. A kiedy od chłodu drżały jej wszystkie członki – nie chodziła wygrzewać się na słońcu.
  (…) A wokół unosił się okropny fetor, słychać było jęki, lała się krew.
  • Тогда поднялся чёрный, мрачный, злой Шиву и создал Глупость.
   Она поднялась от земли, огромная и безобразная. Бесцветные волосы космами падали по её плечам, и глаза её были слепы. Она смотрела на солнце – и не видела солнца. Смотрела на звёзды – и не видела звёзд.
   Кругом цвели цветы, и она не слышала их аромата. Когда знойные лучи солнца жгли её тело, – она не пряталась в тень широколиственных деревьев. И когда от холода дрожали её члены, – она не шла греться на солнце.
   (…) А кругом подымался смрад, раздавались стоны, лилась кровь.
   (ros.)
  • Autor: Włas Doroszewicz, O pochodzeniu głupoty

Z edytuj

 • Z głupotą sami bogowie walczą nadaremno.
  • Mit der Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens (niem.)
  • Autor: Friedrich Schiller Dziewica Orleańska
 • Zdrowy rozsądek jest czymś pośrednim między inteligencją a głupotą.

Zobacz też edytuj

 
Wikisłownik
Zobacz też hasło głupotaWikisłowniku