Noga

kończyna lub wyrostek zwierzęcia zwykle używany do chodzenia

Noga – kończyna dolna.

 • 7:02
  Wstaję. Kurczę, znów lewą nogą. Muszę ją kiedyś unieruchomić.
Nogi
 • Baran ma rogi, a zając nogi.
 • Czasem łatwiej postawić chorego na nogi, niż postawić diagnozę.
 • Czasu jednego między mną i drugim powstała sprzeczka aż do gniewu. Nie mogąc go ja inaczej zwyciężyć rzekłem: „Pocałujże waćpan – i tu trochę zatrzymawszy się – Pana Boga w nogę”. On mi na to: „A waćpan gdzie?” Ja mu na to: „A ja w drugą!” I tak kwestyja została solwowana, a myśmy się rozeszli w pokoju.
  • Autor: Karol Żera, Pocałujże waćpan, w: Vorago rerum. Torba śmiechu. Groch z kapustą, a każdy pies z innej wsi, XVIII wiek
  • Opis: kwestyja została solwowana „sprawa została rozwiązana”.
  • Źródło: Dawna facecja polska (XVI–XVIII w.), oprac. Julian Krzyżanowski i Kazimiera Żukowska-Billip, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1960, s. 495.
  • Zobacz też: Pan Bóg, sprzeczka
 • Czego krzyczysz, co noga? Tamtemu głowę urwało i nie krzyczy.
 • Dlaczego ludzie mają nogi? Bo w przeciwnym razie ich głowy toczyłyby się jak kule.
 • Głupia głowa nie da odpocząć nogom.
  • Opis: przysłowie tuwińskie
  • Źródło: Kobierzec z gwiazd i półksiężyców (seria Myśli Srebrne i Złote), wybór i tłum. Stanisław Kałużyński, Edward Tryjarski, Wiedza Powszechna, Warszawa 1967, oprac. części tuwińskiej: Stanisław Kałużyński, s. 126.
  • Zobacz też: głowa, głupota
 • Mam chusteczkę haftowaną, co ma cztery rogi. Kogo kocham, kogo lubię, rzucę mu pod nogi.
  • Opis: dziecięca zabawa integracyjna
 • Nawet najpiękniejsze nogi gdzieś się kończą.
 • Nie to skąd się wywodzicie, cześć waszą odtąd stanowić ma, lecz dokąd zmierzacie! Wasza wola i noga wasza, co ponad was samych wywieść pragną – oto co nową cześć waszą stanowić będzie!
 • Para ud
  Godna ód.
 • Po czterdziestce nawet najpiękniejsze nogi należy ukryć.
 • Są kobiety, które aby zatuszować swoje krzywe nogi, noszą bardzo duże dekolty.
 • Sprytnym ludziom właśnie na głupstwach powija się noga. Im człowiek sprytniejszy, tym mniej podejrzewa, że spróbują łapać go na plewy. Człowieka najsprytniejszego trzeba właśnie na plewy łapać.
 • Tak jak but zmienia kształt przez nogę, tak też duchowe pragnienia zmieniają życie człowieka.
 • Wilka żywią nogi, nie zęby.
  • Opis: przysłowie kirgiskie
  • Źródło: Kobierzec z gwiazd i półksiężyców, op. cit., oprac. części kirgiskiej: Stanisław Kałużyński, s. 109.
  • Zobacz też: wilk, zęby