Złośliwość – złośliwy charakter czegoś lub kogoś; niesprzyjanie, brak pomyślności.

  • Człowieka złośliwego najłatwiej unieszkodliwić pochwałami.
  • Złośliwość to duch krytyki, a krytyka rodzi postęp i uświadomienie.