Gniew

reakcja emocjonalna

Gniew – stan emocjonalny, gwałtowna, negatywna reakcja nacechowana agresją.

 • Bez gniewu i zawziętości.
  • Sine ira et studio. (łac.)
  • Autor: Tacyt, Roczniki
Gniew
 • Czasami, gdy Człowiek doświadcza Gniewu, wszystko wydaje się oczywiste i proste. Gniew zaprowadza porządek, pokazuje świat w oczywistym skrócie, w Gniewie powraca też dar Jasności Widzenia, o który trudno w innych stanach.
  • Autor: Olga Tokarczuk, Prowadź swój pług przez kości umarłych, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2017, s. 43.
 • Czynić cokolwiek w czasie gniewu to to samo, co rzucić się w morze w czasie przypływu.
 • Gniew jest krótkotrwałym obłędem.
  • Ira furor brevis est. (łac.)
  • Autor: Horacy, Listy 2, 62
 • Gniewać się na kobiety! Co za upokorzenie! Zwłaszcza gdy owe kobiety mogą się zemścić śmiechem.
  • Autor: Alexandre Dumas, Wicehrabia de Bragelonne, tom II, rozdział 26: Szczęśliwy jak książę, tłum. Maria Traczewska, Hanna Szumańska-Grossowa.
  • Zobacz też: kobieta, śmiech
 • Jawne są zaś uczynki ciała, a są nimi rozpusta, nieczystość, rozpasanie, bałwochwalstwo, uprawianie spirytyzmu, nieprzyjaźnie, waśń, zazdrość, napady gniewu, swary, rozdźwięki, sekty, zawiści, pijatyki, hulanki, i tym podobne rzeczy. Co do nich przestrzegam was, jak już was przestrzegłem, że ci, którzy się czegoś takiego dopuszczają nie odziedziczą królestwa Bożego.
 • Jest rzeczą wiadomą, jak bardzo gniew zaślepia i jak wielkie a nie przewidziane szkody przynosi – okazuje się więc pod tym względem nieszczególnym urządzeniem przyrody, jakkolwiek widać w nim pewną celowość. Jest to przecież wzmożenie energii napastniczej u istoty żywej, która się czuje zagrożona w swej mocy.
 • Kiedy jesteś zły, policz do czterech. Kiedy jesteś bardzo zły, przeklinaj.
  • When angry count four; when very angry, swear. (ang.)
  • Autor: Mark Twain, Wilson Kapuściana Głowa (1894)
 • Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży.
 • Od żartu krok tylko do waśni i gniewu.
 • Oto przez swoją zatwardziałość i serce nieskłonne do nawrócenia skarbisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia się sprawiedliwego sądu Boga, który odda każdemu według uczynków jego: tym, którzy przez wytrwałość w dobrych uczynkach szukają chwały, czci i nieśmiertelności – życie wieczne; tym zaś, którzy są przekorni, za prawdą pójść nie chcą, a oddają się nieprawości – gniew i oburzenie.
 • Rozgniewało się kurczę na kurę, że go gęsią nie stworzyła.
  • Opis: przysłowie karaimskie
  • Źródło: Kobierzec z gwiazd i półksiężyców (seria Myśli Srebrne i Złote), wybór i tłum. Stanisław Kałużyński, Edward Tryjarski, Wiedza Powszechna, Warszawa 1967, oprac. części karaimskiej: Edward Tryjarski, s. 84.
  • Zobacz też: gęś, kura
 • Skutki gniewu są dużo poważniejsze od jego przyczyn.
 • Tygrysy gniewu są mądrzejsze niż rumaki wiedzy.
  • Autor: William Blake, Frances Wilks, Inteligentne emocje, s. 109.
 • Wielu będzie się gniewać na tego, kto jest z siebie dumny.
 • Wszytki grzechy śmiertelne gniew w sobie zamyka.
 • Zabiwszy złość
  zasypiasz spokojnie.
  Zabiwszy złość
  nie smucisz się.
  Szlachetni chwalą
  uśmiercanie gniewu
  – co ma słodki kwiat
  lecz korzeń trujący –
  bo zabijając go
  nie smucisz się.

Zobacz też:

Wikisłownik
Wikisłownik
Zobacz też hasło gniewWikisłowniku