Oburzenie – uczucie silnego gniewu spowodowane czyimś niewłaściwym postępowaniem.

  • Na oburzenie moralne składa się 2 procent moralności, 48 procent oburzenia i 50 procent zawiści.
  • Zjawisko, które obecnie określamy greckim słowem „polityka”, to pochodna dumnych i szlachetnych pobudek zwykłych ludzi. Na określenie całego spektrum ludzkich pobudek w starożytności używano tradycyjnego terminu thymos. Na skali ludzkiej psyche thymos rozbrzmiewa całą gamą tonów – od jowialności, życzliwości, szczodrości, przez dumę, ambicję i upór, aż po oburzenie, gniew, nienawiść i pogardę.
    • Autor: Peter Sloterdijk, Głosuj i milcz, „Der Spiegel”, tłum. „Forum”, 22 listopada 2010.
    • Zobacz też: polityka