Piotr Szreniawski

Piotr Szreniawski (ur. 1976) – polski autor bajek i aforyzmów.

 • Autentyczność to domena amatorów.
 • Bądź gotowy na spotkanie braku gotowości.
 • Co było pierwsze: pomysłowość czy lenistwo?
 • Dosłowność to męczarnia mędrca, ale rozkosz fachowca.
 • Front nie zawsze jest z przodu.
 • Jeśli masz zbyt wiele czasu, stawiaj sobie trudniejsze pytania.
 • Milczenie to nuda głupca i myśl mędrca.
 • Nie każda bezczynność rodzi myśliciela.
 • Nieszczęście tworzy najpierw poezję, potem filozofię, a po chwili religię.
 • Pasożyt nie zawsze jest leniem.
 • Przyjaciel widzi lepiej niż lustro.
 • Szablonowe myślenie tworzy niewygodne mundury.
 • Ślepa wiara najniebezpieczniejsza jest dla widzącego.
 • Śnieg jest piękny z ciepłego miejsca.
 • To co oczywiste, przeczytaj jeszcze raz.
 • To, co wielkie, musi patrzeć z góry.
 • Twórczość historyków oddziałuje nawet na ludzi z przeszłości.
 • Uśmiech to czasami ocenzurowany rechot.
 • Wiele zależy od niezależności.
 • Wytrwały czytelnik zwykle nie jest oryginalnym autorem.
 • Zdrowe państwo – oto dziecko zdrowej religii.
 • Zło należy odrzucić, nie reformować.
 • Zmiana pogody to rodzaj podróży.
 • Żeby sztandar łopotał wysoko, ktoś musi umieć opowiadać bajki.