Rozpacz – uczucie skrajnej bezsilności wywołane zwątpieniem w coś lub wydarzeniem nieszczęśliwym.

  • Każda rozpacz może zmienić się w radość, płacz w śmiech, niezgoda w zgodę.
  • Nie poddawaj się rozpaczy. Ona nie pozwala rozmawiać z sercem.
  • Nie poddawaj się rozpaczy. Życie nie jest lepsze ani gorsze od naszych marzeń, jest tylko zupełnie inne.
  • Nie używam rozpaczy, bo to rzecz nie moja,
    a tylko powierzona mi na przechowanie.
  • (…) przyzwyczajenie się do rozpaczy jest gorsze niż sama rozpacz.
  • Wie, że rozpaczać jest to zło przydawać do zła.