Wina – odpowiedzialność za czyn będący wykroczeniem, naruszający normy postępowania.

  • Bóg nie jest niezbędny, żeby stworzyć winę, ani żeby karać. Wystarczą ludzie wspomagani przez nas samych. Sąd ostateczny jest co dzień.
  • Nasze winy są jak ziarenka piasku wobec wysokiej góry miłosierdzia Bożego.
  • Nie winię nikogo, gdyż to nie ludzie winni, tylko sytuacja.
  • Poczucie winy to strata czasu.
  • Tak czy inaczej jest się zawsze trochę winnym.
  • Wyznawcy muszą się czuć winni. Zanim uwierzą w Boga, muszą wierzyć w grzech. Wstyd, tak jak kontemplowanie zła, jest skutecznym mechanizmem kontroli. Oto zagrażający świat, oto jego strażnicy. Im większe poczucie winy, tym większa potrzeba zbawienia, tym gorliwsza wiara.

Zobacz też:

Wikisłownik
Zobacz też hasło winaWikisłowniku