Teoria

ogólna koncepcja z opisem wyjaśniającym zjawisko lub zagadnienie

Teoria – system pojęć, definicji, aksjomatów i twierdzeń ustalających relacje między tymi pojęciami i aksjomatami, tworzący spójny system pojęciowy opisujący jakąś wybraną fizyczną lub abstrakcyjną dziedzinę.

  • Bardzo trudno nie kochać stworzonych przez siebie teorii.
  • (…) między teorią a praktyką nie ma różnicy tylko w teorii – w praktyce różnica jest.
  • Sytuacja wygląda mniej więcej w ten sposób: jeżeli jakaś teoria naukowa potwierdza lub wydaje się potwierdzać koncepcję religijną, to filozofowie chrześcijańscy chętnie powołują się na tę teorię; jeżeli natomiast teoria naukowa prowadzi do wniosków z religią niezgodnych, to filozofowie chrześcijańscy odmawiają nauce kompetencji do rozstrzygania problemów filozoficznych. Ta niekonsekwencja jest jednym z istotnych powodów beznadziejnego zagmatwania sporów o istnienie Boga czy powstanie wszechświata.
    • Autor: Wacław Mejbaum, Kłopoty z początkiem świata, Wiedza Powszechna, Warszawa 1961, s. 259.