Wacław Mejbaum

polski filozof

Wacław Mejbaum (1933–2002) – polski filozof.

Kłopoty z początkiem świata edytuj

(Wiedza Powszechna, Warszawa 1961)

 • Cała historia poznania ludzkiego potwierdza, że religia idzie zawsze w ślad za niewiedzą.
 • Sytuacja wygląda mniej więcej w ten sposób: jeżeli jakaś teoria naukowa potwierdza lub wydaje się potwierdzać koncepcję religijną, to filozofowie chrześcijańscy chętnie powołują się na tę teorię; jeżeli natomiast teoria naukowa prowadzi do wniosków z religią niezgodnych, to filozofowie chrześcijańscy odmawiają nauce kompetencji do rozstrzygania problemów filozoficznych. Ta niekonsekwencja jest jednym z istotnych powodów beznadziejnego zagmatwania sporów o istnienie Boga czy powstanie wszechświata.
  • Źródło: s. 259
  • Zobacz też: teoria
 • Zdajemy sobie sprawę, że praktyczna wartość nauki nie jest jedynym powodem jej autorytetu. Problem jest bardziej skomplikowany. Ludzie od wieków dążą do zrozumienia otaczającej ich przyrody, a nauka ofiarowuje im pomoc w tym dążeniu. Dążenie do zrozumienia struktury rzeczywistości jest jedną z przyczyn rozwoju przyrodoznawstwa i filozofii. Historycznie rzecz biorąc, można źródeł tego dążenia doszukiwać się w praktyce: zapragnęliśmy zrozumieć, aby skutecznie działać.
  • Źródło: s. 269
  • Zobacz też: nauka