Definicja

wyjaśnienie znaczenia danego wyrażenia

Definicja – określenie znaczenia jakiegoś wyrazu lub wyrażenia.

  • Cóż by to była za paplanina na świecie, gdyby koniecznie chciano zamienić nazwy rzeczy w definicje.
  • Definicja starości: starzy jesteśmy tylko wtedy, kiedy większość ludzi wolałaby, żebyśmy już nie żyli.
  • Najlepsza definicja człowieka: istota, która do wszystkiego się przyzwyczaja.
  • Oto definicja wędrowca, pomyślał Eddie. To ktoś, kto zawsze patrzy na to, co jest dalej.
  • Żadna logiczna definicja nie pouczy o tym, czym jest prawda.