Jan Śniadecki

polski astronom i matematyk

Jan Śniadecki (1756–1830) – polski astronom i matematyk, brat Jędrzeja Śniadeckiego.

 • Człowiek uczony bez obyczajów, jest zniewagą nauki i najniebezpieczniejszą zarazą towarzystwa; jest to chodząca sprzeczka myśli z uczynkami.
  • Źródło: Księga aforyzmów, myśli, zdań, uwag i sentencji ze stu pisarzy polskich wybranych, wyboru dokonał Władysław Bełza, s. 42.
Jan Śniadecki na obrazie Jana Rustema (1823)
 • Działania natury nie tak są zmienne, jak działania ludzi; bo tamte są opisane wiecznemi i zawsze trwającemi prawami, których wszystkie fenomena przyrodzone są koniecznym wypadkiem.
  • Źródło: Katarzyna Nessing, Adam Blokesz, Świat fizyki – zbiór zadań dla szkół ponadgimnazjalnych; zakres podstawowy, wyd. Zamkor, Kraków 2012, ISBN 9788376620046, s. 5.
 • I jeżeli naród jaki w Fizyce nie tylko chce się nauczyć tego, co inne odkryły; ale jeszcze umieć to z przekonaniem, i sam należeć do wzrostu tej umiejętności; doskonalenie i szerzenie nauk Matematycznych mieć powinien w największej pieczy i staraniu.
  • Źródło: Katarzyna Nessing, Adam Blokesz, Świat fizyki – zbiór zadań dla szkół ponadgimnazjalnych; zakres podstawowy, wyd. Zamkor, Kraków 2012, ISBN 9788376620046, s. 81.
 • Matematyka jest królową wszystkich nauk, jej ulubieńcem jest prawda, a prostość i oczywistość jej strojem; ale przybytek tej Monarchini jest obsadzony cierniem, po którym przechodzić trzeba; nie ma on powabu, tylko dla umysłów, zamiłowanych w prawdzie i lubiących walczyć z trudnościami.
  • Źródło: Pisma rozmaite Jana Śniadeckiego, t. 3, Wilno 1818, s. 205.
  • Zobacz też: matematyka
 • [Nauki matematyczne są] składem prawd pewnych, wzorowego ich związku i ścisłości, i dlatego, że są rzetelnym zaszczytem ludzkiego rozumu w rozległych wynalazkach i w ważnych przysługach wyrządzonym tylu naukom i kunsztom.
  • Źródło: Pisma filozoficzne, t. 1, Warszawa 1958, s. 53.
 • Uciekajmy od romantyczności jako od szkoły zdrady i zarazy!
  • Źródło: O pismach klasycznych i romantycznych (1819)
 • Za zepsutym językiem, tak jak cień za ciałem, idzie konieczny upadek smaku, nauki i oświecenia.
  • Źródło: Księga aforyzmów, myśli, zdań, uwag i sentencji ze stu pisarzy polskich wybranych, wyboru dokonał Władysław Bełza, s. 43.
 • Jeżeli rzecz jest u cudzoziemców źle nazwana; w przełożeniu potrzebaby zdaje mi się tę wadę poprawić, i nie trzymając się etymologji dawnego nazwiska, inne właściwsze ustanowić. Wad bowiem obcych nie należy przenosić do języka, który chcemy doskonalić.
  • Źródło: Język narodowy we matematyce (1813)
 • Najważniejszym warunkiem przy porządnem tworzeniu nowych słów jest zachowanie Analogji. Nie masz rzeczy ani myśli nowej, któraby w czem nie była podobna, któraby się w czem nie stykała, albo nie wypadała z rzeczy i myśli znanej. Z podobieństwa więc myśli lub rzeczy wypływać powinno podobieństwo nazwiska. Przestąpienie, albo niezręczne przystósowanie tego prawidła najwięcej psuje języki, wprowadzając w nie gadaninę bez uwagi i związku; z czego znowu rodzi się pojęcie rzeczy albo niedokładne, albo ciemne i fałszywe.
  • Źródło: Język narodowy we matematyce (1813)