Willard Van Orman Quine

filozof amerykański

Willard Van Orman Quine (1908–2000) – amerykański filozof i logik.

  • Być uznanym za przedmiot istniejący to po prostu i zwyczajnie tyle co być wartością pewnej zmiennej. W języku tradycyjnej gramatyki sprowadza się to w przybliżeniu do tego, że „być” znaczy tyle co „być przedmiotem do którego odnosi się pewien zaimek”.
Willard Van Orman Quine (1980)
  • Efektem uporządkowania języka jest redukcja struktury gramatycznej do logicznej.
  • Logika goni prawdę na drzewie gramatyki.
  • Nie przeczy się więc tu wielkiej roli, jaką we współczesnej matematyce odgrywały systemy nie zinterpretowane. Jest to ogon, który zaczął machać psem.
  • Niebyt musi w pewnym sensie być, gdyż inaczej – czym jest to czego nie ma? Tej powikłanej doktrynie można by nadać miano brody Platona. Historycznie rzecz biorąc, okazała się ona bardzo twarda, stępiając często ostrze brzytwy Ockhama.
  • Ogólnie: teoria zakłada istnienie przedmiotów danego rodzaju wtedy i tylko wtedy, gdy niektóre z tych przedmiotów muszą być wartościami zmiennych po to, by twierdzenia przyjęte w tej teorii były prawdziwe.
    Nie chcę tu sugerować zależności bytu od języka. Nie zajmuję się tu ontologicznym stanem rzeczy, lecz ontologicznymi założeniami wypowiedzi. To, co istnieje, nie zależy od niczyjego języka, natomiast to, o czym ktoś mówi, że istnieje, zależy.
  • Wiedza naszych ojców jest materią utkaną ze zdań. W naszych rękach rozwija się ona i zmienia na drodze mniej lub bardziej dowolnych i świadomych rewizji i uzupełnień, na które wpływa mniej lub bardziej pośrednio nieprzerwany ciąg naszych doznań zmysłowych. Jest to tkanina szara, biorąca czerń od faktów i biel od konwencji. Nie znajduję jednak rzeczowych powodów, by mniemać, że są w niej nici całkiem czarne lub też całkiem białe.