Postęp – rozwój, przemieszczanie się do przodu krok za krokiem.

 • Człowiek rozsądny dostosowuje się do świata; człowiek nierozsądny z uporem próbuje dostosować świat do siebie. Dlatego wszelki postęp zależy od ludzi nierozsądnych.
 • Do połowy lat 70. ludzkość pozrywała już wszystkie nisko wiszące owoce z drzewa technologii: łączność satelitarną (1964), myszkę i ikonki (1968), procesor tekstu (1968), internet (1969), e-mail (1971), telefon komórkowy (1973), mikroprocesor (1974). Widzimy te owoce, które rosną wyżej – energię termojądrową, nanotechnologię, lot hipersoniczny, komórki macierzyste, komputery kwantowe. Ale nie mamy drabiny, więc na razie ograniczamy się do czysto marketingowych sztuczek, które mają nam wmówić, że jest jakaś gigantyczna różnica między jumbo jetem a Dreamlinerem albo między iPhone’em 6s a iPhone’em 6 bez s.
 • Duża część postępu w nauce była możliwa dzięki ludziom niezależnym lub myślącym nieco inaczej.
 • Jednostka rozwijająca się pozytywnie, a szczególnie jednostka rozwijająca się w sposób przyspieszony i twórczy, musi kierować własnym rozwojem, musi się rozwijać samu z siebie, musi kontrolować dynamizmy autopsychoterapeutyczne i kierować nimi w warunkach konfliktowych, w stanach silnie wzmożonej pobudliwości psychicznej, w stanach kryzysowych.
  • Autor: Maria Szulc
  • Źródło: Małgorzata Kronenberger, Muzykoterapia. Podstawy teoretyczne do zastosowania muzykoterapii w profilaktyce stresu
 • Jeżeli jesteśmy do czegoś przyzwyczajeni, sądzimy, że nam się to sprawiedliwie należy. Postęp nie ma większego wroga niż przyzwyczajenie.
 • Los skazuje istotę ludzką na ciągły wybór i nieustanne ryzyko. W niebezpieczeństwach, urojeniach i grozie kryje się jeden z motorów postępu. I patrząc wstecz, nie widzimy powodów do pesymizmu. Czyżby uzasadniać go miało spojrzenie w przyszłość?
  • Autor: Janusz Kuczyński, Chrześcijaństwo i sens życia, Wiedza Powszechna, Warszawa 1959, s. 285.
 • Nieszczęsny rodzaj ludzki tak został stworzony, że ci, którzy poruszają się po gościńcu, zawsze będą obrzucać kamieniami tych, którzy wytyczają nowe szlaki.
 • Nie można wbić komuś noża w plecy na dziewięć cali, potem wyciągnąć go o sześć cali i nazwać to postępem.
 • Nie tylko do przemysłu stosować należy pojęcie postępu, należy nim objąć również obyczaje i mechanizm socjalny.
 • Niemożność wyrwania się ze stereotypowego sposobu myślenia jest świadectwem działania przemocy hamującej rozwój, przemocy tkwiącej w nas samych. jest to ten ukryty wróg, który powinien być zidentyfikowany, jeśli chcemy sensownie dyskutować o zakresach swobody i przymusu w wychowaniu, jeśli chcemy eliminować przemoc skierowaną na dzieci.
  • Autor: Jadwiga Bińczycka, Liberalizm i represjonizm w wychowaniu
  • Źródło: Nauczyciel – uczeń. Między przemocą a dialogiem: obszary napięć i typy reakcji pod red. Marii Dudzikowej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1996, s. 46.
  • Zobacz też: stereotyp
 • Postęp społeczny wzrasta w miarę wyzwalania się kobiet.
  • Autor: Charles Fourier
  • Źródło: Nic, co ludzkie… Aforyzmy, sentencje i przysłowia, oprac. Henryk Jurand, LSW, 1982, s. 20.
 • Postęp to znaczy lepsze, a nie tylko nowe.
 • Postęp zawsze pozostaje prostym rozwinięciem porządku.
 • Progres nie jest możliwy bez odchylenia od normy.
  • Autor: Frank Zappa
  • Źródło: Jacek Świąder, Zappa. Mistrz muzyki sarkastycznej, „Gazeta Wyborcza”, 20 września 2013.
 • Przecież i w Platonie Sokrates argumentuje nieraz w sposób bardzo słaby i sofistyczny a jednak słuchacze nie oponują i autor zgadza się milcząco z argumentacją mistrza. Przecież i paradoksy Zenona, które w wielki kłopot wprowadzały starożytnych dla dzisiejszej krytyki nie sprawiają poważnych trudności. I powiedzenia sofistów dzisiaj osławione dla błędów niezręcznie okrytych dwuznacznością wyrazów – były dla starożytnych twardym orzechem do zgryzienia. To wszystko zdaje się świadczyć o rzeczywistym rozwoju formalnej strony umysłu ludzkiego o postępie i ewolucji na tym polu życia zarówno jak i na innych.
 • Rozwój na miarę potencjalnych możliwości człowieka jest zasadniczą wartością. Człowiek nie rozwijający się jest martwy. Kto niszczy tę wartość, ten stosuje przemoc.
  • Autor: Jadwiga Bińczycka, Liberalizm i represjonizm w wychowaniu
  • Źródło: Nauczyciel – uczeń. Między przemocą a dialogiem: obszary napięć i typy reakcji pod red. Marii Dudzikowej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1996, s. 44.
  • Zobacz też: przemoc, wartości
 • Rozwój świata organicznego doprowadził od istot nieświadomych do przytomnie myślących; w rozwoju kultury człowieka widać również linię rozwojową, która zdaje się prowadzić od snów, marzeń i mitów pełnych sprzeczności, od magicznego poglądu na świat do przytomnego poznania i wiedzy, ale równocześnie widać, jak ludzkie zbiorowiska i jednostki cenią swoje sny na jawie i nie zaprzestają ich, mimo ustawicznego postępu wiedzy.
 • Sam rozwój nauki zawsze zawiera w sobie element pewnego ryzyka mentalnego. Owszem, bywa to bolesne dla umysłu ludzkiego, który lepiej czuje się w łatwym i bezpiecznym świecie znanych stereotypów, ale na tym przecież polega rozwój umysłowy, nasz rozwój intelektualny jako gatunku, że każde nowe odkrycie rozbija dawne wyobrażenia.
 • W religioznawstwie ten typ herezji nazywamy gnostycyzmem. Gnostycy twierdzą, że świat wokół nas jest iluzją stworzoną przez Antychrysta i tak samo technologiczni heretycy twierdzą, że postęp kilkadziesiąt lat temu stanął w miejscu, widzimy tylko jego iluzję tworzoną przez marketing i powierzchowne dziennikarstwo. Prywatnie mam słabość do wszystkich herezji. Do tej też. (…) Co się zmieniło po 40 latach w lotnictwie pasażerskim? Concorde’a już po prostu nie ma i nie doczekał się następcy – nie można dziś rejsowym samolotem przekroczyć prędkości dźwięku. Tu nie ma postępu, tu jest regres. A poczciwy jumbo jet? Owszem, czasem nim latam. Samolotem, który jest moim rówieśnikiem. Jak spojrzę na swoje zmarszczki, boję się wejść na pokład. Jego następca, osławiony Dreamliner, oferuje pasażerowi praktycznie to samo – jedyny postęp odczuwalny dla pasażera to te bajeranckie okienka, których nie trzeba zasłaniać, bo regulujemy przezroczystość guziczkiem.
 • Wszystkie armie świata zebrane razem nie są w stanie powstrzymać postępu, którego czas właśnie nastał.
  • Autor: Victor Hugo
  • Źródło: Matthias Rath, Dlaczego zwierzęta nie dostają zawałów serca… tylko my ludzie. Wyd. Dr. Rath Education Services B.V., Almelo 2005, ISBN 9076332509, s. 2.
 • Zawsze myślałem o tym, ile talentów się marnuje, ilu ludzi nie ma szans rozwoju, ile istnień ludzkich zaprzepaszczamy, ponieważ nie umiemy uporządkować najważniejszych spraw – nie potrafimy stworzyć odpowiadającego ludziom i sprzyjającego ich twórczemu rozwojowi porządku społeczno-politycznego. Wielu ludzi nie może wnosić wkładu w rozwój świata z powodu bezrobocia, co uważam za pogwałcenie ich podstawowych praw ludzkich. Wiele innych równie ważnych problemów pozostaje bez rozwiązania.