Drzewo poznania dobra i zła

pojęcie biblijne, drzewo w ogrodzie Eden

Drzewo poznania dobra i zła (drzewo wiedzy) – pojęcie biblijne właściwe dla religii abrahamowych; drzewo rosnące wewnątrz Edenu.

  • Kapłani podawali się za jedynych piastunów i szafarzy objawień boskich w sprawie dobra i zła; głosili nawet, że Bóg niegdyś zakazał człowiekowi spożywać owoców z drzewa wiadomości dobrego i złego pod karą śmierci. Ta przenośnia znaczyła tyle: Masz gotowe przykazania: tak rób, a tego nie rób! A czemu tak, a nie inaczej, tego ci wiedzieć nie wolno. O tym nie będzie decydować twój rozum, tylko wola Boga.
Upadek ludzi – obraz autorstwa XVI-wiecznego niemieckiego artysty Lucasa Cranacha
  • Wiedzieć, co dobre i złe – rzecz ludzka. Tylko myśleć trzeba.
Zobacz też