Drzewo poznania dobra i zła

pojęcie biblijne, drzewo w ogrodzie Eden

Drzewo poznania dobra i zła (drzewo wiedzy) – pojęcie biblijne właściwe dla religii abrahamowych; drzewo rosnące wewnątrz Edenu.

  • Wiedzieć, co dobre i złe – rzecz ludzka. Tylko myśleć trzeba.
Zobacz też