Nagroda – jakiekolwiek pozytywne wyróżnienie za pewne osiągnięcie, dobry wynik, zwycięstwo itp., mające charakter materialny (pieniądze, wartościowy przedmiot) bądź honorowy (dyplom, order); także: odszkodowanie za poniesione straty, szkody czy cierpienia.

  • Ben Azaj powiada: Spełnij ochoczo dobre czyny, choćby najłatwiejsze, a uciekaj od grzechu, bo dobry czyn pociąga za sobą dobry czyn, a grzech pociąga za sobą grzech; nagrodą dobrego czynu jest dobry czyn, a karą za grzech jest [sam] grzech.
Medale jako nagrody honorowe
  • Kto prawdziwie kocha, ten nie troszczy się o nagrodę za swoją miłość, lecz tylko o to, aby kochać coraz lepiej.
  • Miłość to nagroda otrzymana bez zasług.
  • Nagroda za dobry uczynek nie jest z tego świata.
    • Opis: Talmud, Kidduszin 39
    • Źródło: Z mądrości Talmudu, op. cit., s. 149.
  • Ten, kto sprzątnie nagrodę z rąk przyjaciela, staje przed naprawdę niewdzięczną decyzją: musi ukryć łup albo pogodzić się z utratą przyjaźni.