Racja – słuszność poglądu, stanowiska lub postępowania.

  • Rzecz nie polega na znalezieniu dobrej racji, ale na umiejętności przedstawienia jej.
  • Spory polityczne wtedy trwają najdłużej, gdy obie strony nie mają racji.
  • Wszyscy mówią. Każdy mówi inaczej. Przestaje chodzić o rację. Rację ma każdy i tym samym nie ma jej już nikt.
Uwaga: W dalszej części znajdują się słowa powszechnie uznawane za wulgarne!