Mohandas Karamchand Gandhi

Indyjski przywódca polityczny i religijny
(Przekierowano z Mahatma Gandhi)

Mohandas Karamchand Gandhi (1869–1948) – twórca współczesnej państwowości indyjskiej, propagator pokoju.

 • Bez wątpienia byłbym chrześcijaninem, gdyby chrześcijanie byli nimi 24 godziny na dobę.
Mohandas Karamchand Gandhi
 • Bierny opór został stworzony jako broń ludzi słabych, nie wyłącza on możliwości, że dla osiągnięcia celu użyje fizycznej przemocy.
 • Błędem jest sądzić, że używanie środków antykoncepcyjnych da się ograniczyć jedynie do regulacji rozrodczości. Można liczyć na uczciwe życie tylko jeżeli utrzyma się związek życia płciowego z powoływaniem cennego życia. To wyklucza płciowość perwersyjną oraz do pewnego stopnia promiskuizm. Oddzielenie aktu płciowego od jego naturalnych konsekwencji musi prowadzić do obrzydliwej rozwiązłości i do akceptacji jeżeli nie wręcz promocji zboczeń.
  • Źródło: Philip F. Lawler, Cena motyli, „Catholic World Report”, lipiec 1997
  • Zobacz też: antykoncepcja
 • Brak przemocy jest pierwszym przykazaniem mojej wiary. Jest też ostatnim z moich przekonań.
  • Nonviolence is the first article of my faith. It is also the last article of my creed. (ang.)
 • Cokolwiek zrobisz, będzie nieznaczące, lecz jest bardzo ważne, byś to zrobił.
  • Whatever you do will be insignificant, but it is very important that you do it. (ang.)
 • Dla mnie oczywistym i jasnym jak słońce jest fakt, że aborcja ma znamiona zbrodni.
 • Dobro i zło muszą istnieć obok siebie, a człowiek musi dokonywać wyborów.
 • Dopóki człowiek z własnej woli sam nie zrówna się z innymi bratnimi mu istotami, nie ma dla niego zbawienia.
 • Doświadczenie nauczyło mnie lepiej niż wszystkie poprzednie, że trzeba rozporządzać bezgraniczną cierpliwością chcąc przyzwyczaić ludzi do wykonywania jakichś czynności. To jedynie reformatorowi zależy na dokonaniu reformy, nie zaś społeczeństwu. Od niego reformator w najlepszym razie może oczekiwać sprzeciwu, odrazy, a nawet grożącego śmiercią prześladowania. Zresztą dlaczego społeczeństwo nie miałoby za wsteczne uważać tego, co dla reformatora jest droższe ponad samo życie?
 • Każdy, kto podporządkowuje się niesprawiedliwemu prawu, ponosi odpowiedzialność za to wszystko, co jest tego konsekwencją. Toteż, jeżeli prawo i sprawiedliwość są w konflikcie, musimy wybrać sprawiedliwość i nieposłuszeństwo wobec prawa.
 • Gdyby tylko ludzkość w pełni zrozumiała, że nieludzkie jest reprezentowanie niesprawiedliwych praw, nie udałoby się nigdy żadnemu tyranowi zapanować nad ludźmi.
 • Idealnym ustrojem bez przemocy byłaby uporządkowana anarchia. Najlepiej zarządzane jest takie państwo, które zarządzane jest najmniej.
  • The ideally non-violent state will be an ordered anarchy. That State is the best governed which is governed the least. (ang.)
 • Inni nie mogą nam zabrać naszego szacunku dla siebie, jeśli im go nie oddamy.
 • Jakże wielkiej daniny grzechu i błędów wymaga od człowieka bogactwo, władza i przestrzeganie jej powagi.
 • Jedynym sposobem by żyć, jest pozwolić żyć.
 • Jedynymi ludźmi na ziemi, którzy nie widzieli Chrystusa i jego nauk jako przekazu pokoju są chrześcijanie.
 • Jest rzeczą szlachetną bronić z mieczem w ręku swojego mienia, honoru i religii. Jeszcze szlachetniej postępuje ten, który broni ich, starając się nie wyrządzać krzywdy złoczyńcy. Ale czymś amoralnym i uwłaczającym ludzkiej godności jest opuszczanie towarzysza oraz wydanie swego majątku, swojej religii i swego honoru na łup złoczyńcy dla ratowania własnej skóry.
  • Źródło: Romano Amerio, Iota Unum. Analiza zmian w Kościele katolickim w XX wieku, Wydawnictwo Antyk, 2009, s. 523.
  • Zobacz też: wojna, pacyfizm
 • Jest wiele powodów, dla których jestem przygotowany na śmierć, ale nie ma żadnego, dla którego gotów byłbym zabić.
 • Lubię waszego Chrystusa. Nie lubię waszych chrześcijan. Wasi chrześcijanie są tacy niepodobni do waszego Chrystusa. Materializm bogatych krajów chrześcijańskich jest tak przeciwstawny do słów Jezusa Chrystusa, który mówi, że nie można jednocześnie wyznawać Mammona i Boga.
  • I like your Christ. I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. The materialism of affluent Christian countries appears to contradict the claims of Jesus Christ that says it’s not possible to worship both Mammon and God at the same time. (ang.)
 • Miłość jest czymś najmocniejszym na świecie, a jednak nie można wyobrazić sobie nic bardziej skromnego.
 • Najpierw cię ignorują. Potem śmieją się z ciebie. Później z tobą walczą. Następnie ty wygrywasz.
  • First they ignore you. Then they laugh at you. Then they fight you. Then you win. (ang.)
  • Opis: zdanie przypisywane Gandhiemu, którego jednak nigdy nie wypowiedział, a będące przerobioną wypowiedzią amerykańskiego socjalisty Nicholasa Kleina z 1918.
  • Źródło: Alexander C. Kaufman, Billionaire Magazine Cites Fake Gandhi Quote To Defend Insane Wealth, „The Huffington Post”, 26 sierpnia 2015.
 • Naszą najgłębszą modlitwą winno być, by hindus stał się lepszym hindusem, muzułmanin lepszym muzułmaninem, a chrześcijanin lepszym chrześcijaninem.
  • Our innermost prayer should be a Hindu should be a better Hindu, a Muslim a better Muslim, a Christian a better Christian. (ang.)
 • Nawet jeśli tylko ja jeden mówię prawdę, to prawda ciągle pozostaje prawdą.
  • Even if I am a minority of one, truth is still the truth. (ang.)
 • Nie jest moim celem budowa prawdziwej autobiografii. Po prostu chcę opowiedzieć historię moich eksperymentów z prawdą… jako, że moje życie składa się wyłącznie z takich eksperymentów.
  • It is not my purpose to attempt a real autobiography. I simply want to tell the story of my experiments with truth… as my life consists of nothing but those experiments. (ang.)
  • Opis: wstęp do autobiografii.
 • Nie ma drogi do pokoju. To pokój jest drogą.
 • Niemądrym jest być zbyt pewnym własnej wiedzy. Zdrowo jest pamiętać, że najsilniejszy może osłabnąć, a najmądrzejszy się mylić.
  • It is unwise to be too sure of one’s own wisdom. It is healthy to be reminded that the strongest might weaken and the wisest might err. (ang.)
 • Nieposłuszeństwo obywatelskie jest niezaprzeczalnym prawem każdego obywatela. Rezygnując z niego przestaje się być człowiekiem. Tym, co pozwala władzom państw bezkarnie wszczynać wojny, rujnować domy i zabijać miliony ludzi jest lęk przed tym, by cywilizacja ludzka doznała ukojenia Pokojem, ten lęk trzeba pokonać i zdecydowanie pozbawić władzy prawa tworzenia armii i wszczynania wojen.
 • „Nie” wypowiedziane z najgłębszym przekonaniem jest lepsze niż „tak” powiedziane by sprawić przyjemność lub, co gorsza, uniknąć problemów.
 • Nie znam większego grzechu niż uciskanie słabszych w imieniu Boga.
 • O Boże!
  • He Ram! (hindi)
  • Opis: ostatnie słowa po postrzeleniu.
  • Zobacz też: ostatnie słowa
 • Podły interes narodowy.
 • Powiedzenia Mahometa są skarbem mądrości, nie tylko dla muzułmanów, ale dla całej ludzkości.
 • Prawda jest daleko bardziej potężna niż jakakolwiek broń masowej zagłady.
 • Prawda nigdy nie szkodzi celowi, który jest sprawiedliwy.
  • Truth never damages a cause that is just. (ang.)
 • Religie to różne drogi prowadzące do tego samego celu. Jaka to różnica, którą z nich wybierzemy, jeśli i tak kierujemy się do tego samego celu. Jaki cel więc mają te kłótnie między nami?
  • Religions are different roads converging to the same point. What does it matter that we take different road, so long as we reach the same goal. Wherein is the cause for quarrelling? (ang.)
  • Opis: mówiąc o konflikcie między muzułmanami i hinduistami w Hind Swaraj.
  • Źródło: Or Indian Home Rule (1946), s. 36
 • Siedem grzechów społecznych: polityka bez zasad, bogactwo bez pracy, przyjemność bez sumienia, wiedza bez osobowości, handel bez moralności, nauka bez człowieczeństwa i wiara bez poświęcenia.
  • Seven social sins: politics without principles, wealth without work, pleasure without conscience, knowledge without character, commerce without morality, science without humanity, and worship without sacrifice. (ang.)
 • Słabi nigdy nie potrafią przebaczać. Przebaczenie jest cnotą silnych.
 • Tak, jestem, ale jestem także chrześcijaninem, muzułmaninem, buddystą i żydem.
  • Opis: w odpowiedzi na pytanie czy jest hinduistą.
 • Tak naprawdę, jest tyle religii co ludzi na świecie.
  • In reality there are as many religions as there are individuals. (ang.)
 • W życiu chodzi o coś więcej niż o zwiększanie jego tempa.
 • Wiedza o wszystkim pochodzi od wszystkich.
 • Wielkość narodu i jego postęp moralny można poznać po tym w jaki sposób obchodzi się on ze swymi zwierzętami.
 • W słowniku Satyagrahy nie ma słowa wróg.
  • In the dictionary of Satyagraha, there is no enemy. (ang.)
 • Wśród wielu występków brytyjskiego panowania w Indiach, historia uzna za najczarniejszą ustawę, która cały naród pozbawiła broni.
  • Źródło: Gandhi, Autobiografia, Beacon Press, s. 446.
 • Zasada oko za oko uczyniłaby wkrótce cały świat ślepym.
  • Eye for an eye, and soon the whole world is blind. (ang.)
 • Ziemia zapewnia wystarczająco wiele by zaspokoić potrzeby każdego człowieka, ale nie jego żądze.
 • Zwycięstwo osiągnięte przy użyciu przemocy jest równoznaczne z porażką, gdyż jest chwilowe.
  • Victory attained by violence is tantamount to a defeat, for it is momentary. (ang.)
 • Żadna kultura nie może przeżyć, jeśli stara się być jedyną i wykluczającą inne.
  • No culture can survive if it attemps to be exclusive. (ang.)
 • Żyj tak, jakbyś miał umrzeć jutro. Ucz się tak, jakbyś miał żyć wiecznie.
  • Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. (ang.)

O Mohandasie Karamchandzie Gandhim

edytuj
 • Był prorokiem i osobą świętą, a zarazem człowiekiem pełnym sprzeczności, grymaśnym i dokuczliwym. Gdyby przyszedł na świat 2 tys. lat wcześniej, jego nauki przekształciłyby się w religię. Nazwano by ją bezgwałtem i niesprzeciwianiem się złu, męstwem i poszukiwaniem prawdy, czyli Boga.

Zobacz też

edytuj