Pokój – stan w stosunkach pomiędzy kimś, gdy nie ma wojny.

Pokój na Ziemi
 • Ci, którzy nie mają pokoju w sobie, wojują z innymi.
  • Autor: William Hazlitt
  • Źródło: cytowane w Futuro 2016, Edycja św. Pawła, Częstochowa 2015.
 • Hillel i Szammaj przejęli naukę od nich: Hillel powiada: Bądź jednym z uczniów Aarona. Kochaj pokój i dąż do pokoju, kochaj ludzi i zbliżaj ich do Tory.
  • Autor: Hillel Starszy
  • Opis: Talmud, Awot 1, 12; „od nich”, tzn. od Jehudy ben Tabbaj i Szymona ben Szattach
  • Źródło: Z mądrości Talmudu, wybór, tłum. i oprac. Szymon Datner i Anna Kamieńska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1988, ISBN 8306014928, s. 83–84.
 • Jeśli pokój jest rzeczą dobrą, to ma swoją cenę.
 • Łatwiej jest głosić pokój, niż go zachować.
 • Musimy być gotowi ponosić heroiczne poświęcenie dla pokoju, tak samo jak szczerze ponosimy je na wojnie. Nie ma niczego ważniejszego i bliższego memu sercu.
 • Nie będzie wojny, tylko taka walka o pokój, że nie zostanie kamień na kamieniu, jak mawiają nasi rosyjscy przyjaciele.
  • Autor: John le Carré: Szpiegowskie dziedzictwo, Wyd. Sonia Draga, Katowice 2018, s. 317.
  • Zobacz też: wojna
 • Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia.
  • Autor: Jan Paweł II, orędzie na XXXV Światowy Dzień Pokoju, 1 stycznia 2002.
  • Źródło: Rola Polski w kształtowaniu polityki wschodniej Unii Europejskiej na przykładzie Ukrainy pod red. Jana Borkowskiego, Wydawnictwo CE UW, 2006, s. 132.
 • Nie można oddzielić pokoju od wolności. Ponieważ nikt nie będzie spokojny, jeśli nie ma wolności.
 • Nigdy nie byłem orędownikiem wojny, chyba że służyła ona pokojowi.
 • Pokój jest cenniejszy niż skrawek ziemi.
 • Pokój jest skarbem zbyt wielkiej korzyści; przeklętą wojnę mam dziś w nienawiści.
  • Autor: Karol Orleański, Historya literatury francuskiej pod red. Zygmunta Sarneckiego, Spółka Wydawnicza Polska, 1897, s. 75.
 • Wieczny pokój wymaga radykalnej i niezbędnej przemiany ludzkich relacji, bez której wszelka własność i bezpieczeństwo są niepewne. Wymaga on ustanowienia powszechnego ustroju państwowego (Völkerstaat, civitas gentium). Jest to niewykonalne, zamiast tego musimy zaakceptować związek państw (Völkerbund). Ponieważ jednak niewykonalność tego projektu nie została ostatecznie dowiedziona, a moralność domaga się wiecznego pokoju, a więc i powszechnego państwa obywatelskiego, należy mimo wszystko uznać wieczny pokój za cel, do którego będziemy nieustannie się przybliżać dzięki ciągłemu postępowi.
 • Wysokie Strony Umawiające się uznają, że załatwianie i rozstrzyganie wszystkich sporów i konfliktów bez względu na ich naturę lub pochodzenie, które mogłyby powstać między niemi, winno być osiągane zawsze tylko za pomocą środków pokojowych.
 • Zabijanie dla pokoju jest jak pieprzenie się dla cnoty.
 • Zło wojny wydaje się rzeczą niewątpliwą, rzeczą zbyt oczywistą, by należało podejmować trud przekonywania o tym innych. (…) A przecież obrońcy pokoju zmuszeni są wciąż do poszukiwania nowych środków perswazji, do przytaczania nowych dowodów, zobowiązani do największej czujności wobec klas panujących mijającego ustroju, którym do przetrwania wojna jest potrzebna.
 • Żyjemy w świecie atomowych gigantów i moralnych dzieci. O wojnie wiemy więcej niż o pokoju, o zabijaniu więcej niż o życiu.
  • Autor: Omar Bradley, przemówienie z okazji Dnia Zawieszenia Broni, 10 listopada 1948
  • Zobacz też: życie

Zobacz też: