Jeśli chcesz pokoju, gotuj się do wojny

  • Jeśli chcesz pokoju, szykuj się do wojny.
    • Si vis pacem, para bellum (łac.)
    • Opis: przysłowie łacińskie wywodzące się od słów Liwiusza (patrz niżej).
  • Gotujcie się do wojny, skoroście pokoju ścierpieć nie potrafili.
    • Bellum parate, quoniam pace pati non potuistis (łac.)
    • Autor: Tytus Liwiusz, tłumaczenie Mieczysław Brożek

Zobacz też: