Hillel Starszy (ok. 100 p.n.e.–10 n.e.) – żydowski przywódca religijny, wpływowy autorytet prawny, prawdopodobnie jeden z duchowych nauczycieli Jezusa z Nazaretu.

  • Jeżeli nie ja dla mnie – kto dla mnie? A gdy ja tylko dla siebie – kim jestem? A jeśli nie teraz – to kiedy?
    • Źródło: Pirke Awot (Sentencje Ojców), w: Talmud Babiloński, wyd. Stowarzyszenie Pardes, Kraków 2009.
  • Kochaj bliźniego jak siebie samego i nie czyń bliźniemu tego, czego nie chciałbyś, by tobie czyniono. Kochaj pokój i podążaj za pokojem, kochaj ludzi i przybliżaj ich do nauki.
    • Źródło: Pirke Awot (Sentencje Ojców), w: Talmud Babiloński, wyd. Stowarzyszenie Pardes, Kraków 2009.

O Hillelu Starszym

edytuj
  • Szkoła Hillela reprezentuje tendencję – można ją nazwać racjonalistyczną – szukającą autonomii dla człowieka na ziemi. „Niebo jest niebem Pana, synom zaś ludzkim dał ziemię” (Ps 115, 16). Niebo nie może interweniować w to, co dzieje się na ziemi.
    • Autor: Israel Knohl, The Divine Symphony. The Bible’s Many Voices, Filadelfia 2003, s. 143.