Israel Knohl (ur. 1952) – izraelski historyk judaizmu i biblista, profesor Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie.

 • Objawienie imienia YHWH było teologicznym przewrotem kopernikańskim. Mojżesz, a wraz z nim cały Izrael, nauczył się rozpoznawać istotę boskości, która nie ma związku ani ze stworzeniem, ani z człowiekiem i jego potrzebami.(...) Kiedy człowiek styka się ze świętością, to nie może postrzegać siebie jako centrum wszechświata ani patrzeć na Boga z wąskiego punktu widzenia własnych potrzeb i pragnień
  • Źródło: The Divine Symphony. The Bible’s Many Voices, Filadelfia 2003, s. 8.
 • Szkoła Hillela reprezentuje tendencję – można ją nazwać racjonalistyczną – szukającą autonomii dla człowieka na ziemi. „Niebo jest niebem Pana, synom zaś ludzkim dał ziemię” (Ps 115, 16). Niebo nie może interweniować w to, co dzieje się na ziemi.
  • Źródło: The Divine Symphony. The Bible’s Many Voices, Filadelfia 2003, s. 143.
  • Zobacz też: Hillel Starszy
 • Wydawcy Tory byli pierwszymi kompozytorami Boskiej Symfonii zawartej w Biblii i w judaizmie. Przekazując nam pełną skalę różnych – a niekiedy sprzecznych ze sobą – głosów, nauczyli nas wsłuchiwania się w boskie objawienie w całym jego bogactwie i w jego pełni.
  • Źródło: The Divine Symphony. The Bible’s Many Voices, Filadelfia 2003, s. 33.