Rozmowa (inaczej dialog) – wymiana myśli pomiędzy co najmniej dwiema osobami.

 • Dialog należałoby rozpocząć od rozmowy z samym sobą, od uznania swoich wad, zalet, pogodzenia się z samym sobą i uznania własnych potrzeb. Dopiero potem można prowadzić dialog z innymi.
 • Eskalacja wszelkich napięć rozpoczyna się wraz z porzuceniem dialogu.
 • Gdybyśmy byli tak mądrzy, by wsłuchać się w ciszę! Lecz wciąż jesteśmy ludźmi i nie potrafimy nawet słuchać własnych rozmów.
 • Jeden szuka położnika dla swoich myśli, drugi kogoś, komu by pomógł: w ten sposób powstaje zajmująca rozmowa.
 • Mówić można z każdym – rozmawiać bardzo mało z kim.
  • Autor: Feliks Chwalibóg
  • Źródło: Aforystyka dwudziestolecia, wybór Ludwik Bohdan Grzeniewski, PIW, Warszawa 1984, s. 23.
 • Nic pożądańszego a nic trudniejszego na ziemi, jak prawdziwa rozmowa.
 • Porozumienie nie rodzi się z dialogu, lecz odwrotnie: to dialog rodzi się z porozumienia.
 • Rozmowa z drugim człowiekiem w jakimś sensie ułatwia bycie sobą, ponieważ w tej konfrontacji dużo dowiadujemy się o sobie. Więc choćby dlatego warto rozmawiać.
 • Uprzejme spojrzenie i uśmiech znaczą często więcej, niż udana rozmowa.
 • Z kobietą trzeba rozmawiać. Unikając dialogu, skazujesz się na jej monolog.