Sutra Kwiatu Lotosu Cudownego Prawa

Sutra Kwiatu Lotosu Cudownego Prawa – sutra Mahajany, szczególnie ceniona w Szkole Tiantai, objawia wieczne życie Buddy oraz tzw. doktrynę jednego pojazdu, co oznacza, że różnorodne nauki Buddy są w rzeczywistości jego zręczną metodą prowadzącą wszystkie istoty do stanu buddy. Cytaty za: wyd. Wetherhill/Kosei, Nowy Jork, Tokio 1974; tłum. Karma Jesze Dordże, Mu Dziu.

 • Aby uwolnić się od lenistwa, słuchajcie tej sutry.
Japoński egzemplarz z X w.
 • Buddowie, czczeni, wiedzą, że nic nie posiada niezależnego istnienia.
 • Jedynie osiągnięcie najwyższej mądrości Buddy jest prawdziwą nirwaną.
 • Jestem królem Prawa, Absolutem co do Prawa, i dlatego pojawiam się na tym świecie, aby uspokoić wszystkie stworzenia.
 • Mądrość buddów jest bardzo głęboka i nieskończona.
 • Nauka o cierpieniu głoszona przez Buddę jest uniwersalną prawdą.
 • Odkąd stałem się buddą, w bardzo odległej przeszłości moje życie (...) wiecznie istnieje i jest nieśmiertelne.
 • Siedzibą Tathagaty jest wielkie współczujące serce we wszystkich żyjących istotach; szatą Tathagaty jest łagodne, wyrozumiałem serce; tronem Tathagaty jest pustka wszystkich praw.
 • Sprawiam, że ci, którzy jeszcze nie zostali zbawieni, będą zbawieni; ci, którzy jeszcze nie są wolni, zostaną uwolnieni; ci, którzy jeszcze nie zostali pocieszeni, będą pocieszeni; ci, którzy jeszcze nie osiągnęli nirwany, osiągną nirwanę. Znam obecny i przyszły świat, takimi, jakimi na prawdę są. Jestem wszechwiedzącym, Znającym Drogę, Otwierającym Drogę, Głoszącym Drogę. Wszyscy bogowie, ludzie, demony chodźcie do mnie słuchać Prawa.
 • Ta sutra Kwiatu Prawa głoszona jest dla ludzi o głębokiej mądrości. Człowiek płytkiego rozumienia, słysząc ją, błądzi, nie rozumiejąc.
 • Tylko budda razem z buddą mogą zgłębić rzeczywistość wszelkiej egzystencji.
 • W niezliczonych krainach pojawiam się w czystych, niezniszczalnych ciałach i w nieskończonych kalpach głoszę prawo dla wszystkich żyjących.
 • We wszechświecie Budda jest jedyną istotą całkowicie wolną od lęku.
 • Wszystkie istnienia, od początku, mają zawsze naturę nirwany.
 • Wszystkie rzeczy trwają w ich ustalonym porządku, stąd świat trwa wiecznie.
 • Wszystkie żyjące istoty są moimi synami.
 • Zsyłam deszcz Prawa, wypełniając cały świat, jedno fundamentalne Prawo, które należy praktykować odpowiednio do możliwości.