Księga Amosa

księga Starego Testamentu

Księga Amosa – jedna z ksiąg biblijnych Starego Testamentu.

Biblia Paulistów

edytuj
 • Ten, co uczynił Plejady i Oriona,
  przemienia ciemności w świt poranka,
  a dzień w noc zamienia.
  Ten, co przywołuje wody morskie,
  rozlewa je po powierzchni ziemi.
  Nosi On imię PAN.
  • Źródło: Am 5, 8

Biblia Tysiąclecia

edytuj
 • Miejcie w nienawiści zło, a miłujcie dobro!
  Wymierzajcie w bramie sprawiedliwość!
  Może ulituje się Pan, Bóg Zastępów, nad Resztą pokolenia Józefa.
  • Źródło: wydanie III, 1980, Am 5, 15

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata

edytuj
 
Ta sekcja ma chronologiczny układ cytatów.
 • Słowa, które Amos, jeden z hodowców owiec w Tekoi, otrzymał w wizji dotyczącej Izraela za dni Uzzjasza, króla Judy, i za dni Jeroboama, syn Joasza, króla Izraela, dwa lata przed trzęsieniem ziemi.
  • Źródło: Am 1:1
 • I ześlę na Judę ogień, i strawi on wieże mieszkalne Jerozolimy.
  • Źródło: Am 2:5
 • Czy dwóch pójdzie razem, jeśli się nie umówili i nie spotkali?
  • Źródło: Am 3:3
 • (...) Wszechwładny Pan (...) nie uczyni nic, jeśli swej poufnej sprawy nie wyjawił swoim sługom prorokom. Lew zaryczał! Któż się nie będzie bał? Wszechwładny Pan, Jehowa, przemówił! Któż nie będzie prorokował?
  • Źródło: Am 3:7, 8
 • (...) Twórca gór i Stworzyciel wiatru, Ten, który mówi ziemskiemu człowiekowi, czym się zajmuje jego umysł, Ten, który zamienia świt w pomrokę, Ten, który stąpa po wyżynach ziemi; imię jego – Jehowa, Bóg Zastępów.
  • Źródło: Am 4:13
 • Szukaj mnie i żyj.
  • Opis: słowa Boga.
  • Źródło: Am 5:4
 • Szukajcie tego, co dobre, a nie tego, co złe, abyście żyli i aby dzięki temu Jehowa, Bóg Zastępów, był z wami, jak powiedzieliście.
  • Źródło: Am 5:14
 • Miejcie w nienawiści zło, a miłujcie dobro (...).
  • Źródło: Am 5:15
 • I niechaj sprawiedliwość tryśnie jak wody, a prawość jak nieustannie płynący potok.
  • Źródło: Am 5:24
 • Brzydzę się dumą (...).
  • Opis: słowa Boga.
  • Źródło: Am 6:8
 • (...) Izrael zaś niechybnie pójdzie ze swej ziemi na wygnanie.
  • Źródło: Am 7:17
 • (...) ześlę na tę ziemię głód, nie głód chleba i nie pragnienie wody, lecz słuchania słów Jehowy.
  • Źródło: Am 8:11
 • Poginą od miecza – wszyscy grzesznicy mego ludu, którzy mówią: „Nieszczęście się nie zbliży ani nie sięgnie aż do nas”.
  • Źródło: Am 9:10
 • odbudują spustoszone miasta i zamieszkają w nich, zasadzą winnice i będą pić z nich wino, pozakładają też sady i będą spożywać z nich owoc.
  I zasadzę ich na ich ziemi, i nie będą już wykorzenieni ze swej ziemi, którą im dałem (...).
  • Źródło: Am 9:14, 15

Inne przekłady

edytuj
 • Wiem:
  Liczne są wasze grzechy
  I liczne są wasze winy,
  Którzy uciskacie sprawiedliwego
  I paracie się przekupstwem,
  I ubogich przepędzacie od bram miejskich.
  Dlatego milczy mędrzec w owym czasie,
  Albowiem ten czas jest zły.
  Szukajcie dobra, a nie zła,
  A żyć będziecie.

Zobacz też

edytuj