Biblia Paulistów

Biblia Paulistów – katolicki przekład Biblii na język polski wydany przez Towarzystwo Świętego Pawła.

Ten artykuł ma chronologiczny układ cytatów.

Stary TestamentEdytuj

Księga RodzajuEdytuj

Księga WyjściaEdytuj

Księga KapłańskaEdytuj

 • Człowiek dotknięty trądem będzie nosił podarte ubranie, włosy będzie miał w nieładzie, zasłoni sobie brodę i będzie wołał: „Nieczysty! Nieczysty!”. Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty. Będzie mieszkał sam, za obozem.
 • Jeśli jakiś mężczyzna współżył z kobietą podczas jej miesiączki, odkrył jej nagość, odsłaniając przy tym źródło jej krwi, a także ona odsłoniła źródło jej krwi, to oboje zostaną uśmierceni ze swego ludu.
 • Nie wolno wam składać na ofiarę dla PANA zwierzęcia, które ma jądra zgniecione, rozbite, oderwane lub wycięte – takich rzeczy nie wolno wam czynić w waszym kraju.

Księga LiczbEdytuj

Księga Powtórzonego PrawaEdytuj

Księga JozuegoEdytuj

Księga SędziówEdytuj

Księga RutEdytuj

Pierwsza Księga SamuelaEdytuj

Druga Księga SamuelaEdytuj

Pierwsza Księga KrólewskaEdytuj

Druga Księga KrólewskaEdytuj

Pierwsza Księga KronikEdytuj

Druga Księga KronikEdytuj

Księga EzdraszaEdytuj

Księga NehemiaszaEdytuj

Księga TobiaszaEdytuj

Księga JudytyEdytuj

Księga EsteryEdytuj

Pierwsza Księga MachabejskaEdytuj

Druga Księga MachabejskaEdytuj

Księga HiobaEdytuj

 • Niech przepadnie dzień, w którym się narodziłem, i noc która oznajmiła: „Począł się chłopiec!”.

Księga PsalmówEdytuj

Księga PrzysłówEdytuj

Księga Koheleta czyli EklezjastesaEdytuj

Pieśń nad PieśniamiEdytuj

 • Jak piękne są twe stopy w sandałach!
  O córko książęcego rodu!
  Linia bioder jest jak kolia,
  jak dzieło rąk mistrza.
 • Ja jestem mego ukochanego
  i do mnie się zwraca jego pożądanie.
  • Źródło: Pieśń nad Pieśniami 7, 11
  • Zobacz też: pożądanie
 • Choć, mój ukochany,
  wyjdźmy w pola,
  nocujmy po wioskach!
  Wyjdziemy rankiem do winnic,
  zobaczymy, czy winorośl wypuściła pąki,
  czy się rozwinęły kwiaty winnego krzewu,
  czy zakwitły granatowce.
  Tam cię obdaruję moim kochaniem.
  • Źródło: Pieśń nad Pieśniami 7, 12–13

Księga MądrościEdytuj

Mądrość Syracha czyli EklezjastykEdytuj

Księga IzajaszaEdytuj

Księga JeremiaszaEdytuj

LamentacjeEdytuj

Księga BaruchaEdytuj

Księga EzechielaEdytuj

 • Gdy powiem bezbożnemu: Na pewno umrzesz, a ty mu tego nie przekażesz, aby go odwieść od bezbożnego postępowania i aby dzięki temu mógł ocalić życie, to on umrze z własnej winy, ale ty odpowiesz za jego krew.
 • Tak mówi BÓG. Biada głupim prorokom, którzy kierują się własnym urojeniem, choć nic nie widzieli.

Księga DanielaEdytuj

 • Za dni tych królów Bóg nieba ustanowi królestwo, które na wieki nie zostanie zniszczone i żaden inny naród nie odbierze mu władzy. Ono zetrze i skruszy wszystkie te królestwa, lecz samo będzie trwać wieki.

Księga OzeaszaEdytuj

 • Efraim otoczył Mnie kłamstwem, a dom Izraela oszustwem. Lecz Juda służy jeszcze Bogu i mocno trzyma się świętości.

Księga JoelaEdytuj

Księga AmosaEdytuj

 • Ten, co uczynił Plejady i Oriona,
  przemienia ciemności w świt poranka,
  a dzień w noc zamienia.
  Ten, co przywołuje wody morskie,
  rozlewa je po powierzchni ziemi.
  Nosi On imię PAN.

Księga AbdiaszaEdytuj

 • Z powodu przemocy wobec brata twego, Jakuba, okryjesz się hańbą i przepadniesz na wieki.

Księga JonaszaEdytuj

 • PAN posłał wielką rybę, żeby połknęła Jonasza. I Jonasz był we wnętrznościach ryby trzy dni i trzy noce.

Księga MicheaszaEdytuj

 • A ty, Betlejem Efrata,
  tak małe jesteś wśród judzkich osiedli!
  Z ciebie wyjdzie mi Ten,
  który będzie władcą w Izraelu.
  Jego początki sięgają praczasu
  i dni wieczności.

Księga NahumaEdytuj

 • Gdzież teraz jest jaskinia lwów
  i miejsce zabaw lwiątek?
  Tutaj miał lew swoją kryjówkę,
  a jego młodych nikt nie płoszył.
  Wielką zdobycz przynosił lew swoim młodym,
  lwicom nie skąpił ze swojego łupu,
  jaskinie napełnił zdobyczą
  i łupem swoje kryjówki.

Księga HabakukaEdytuj

Księga SofoniaszaEdytuj

Księga AggeuszaEdytuj

Księga ZachariaszaEdytuj

Księga MalachiaszaEdytuj

Nowy TestamentEdytuj

Ewangelia wg św. MateuszaEdytuj

Ewangelia wg św. MarkaEdytuj

Ewangelia wg św. ŁukaszaEdytuj

 • Kiedy nastał dzień, przywołał swoich uczniów i wybrał z nich dwunastu, których nazwał apostołami: Szymona, którego nazwał Piotrem, (...).

Ewangelia wg św. JanaEdytuj

Dzieje ApostolskieEdytuj

List św. Pawła do RzymianEdytuj

Pierwszy list św. Pawła do KoryntianEdytuj

Drugi list św. Pawła do KoryntianEdytuj

List św. Pawła do GalatówEdytuj

List św. Pawła do EfezjanEdytuj

List św. Pawła do FilipianEdytuj

List św. Pawła do KolosanEdytuj

Pierwszy list św. Pawła do TesaloniczanEdytuj

Drugi list św. Pawła do TesaloniczanEdytuj

Pierwszy list św. Pawła do TymoteuszaEdytuj

Drugi list św. Pawła do TymoteuszaEdytuj

List św. Pawła do TytusaEdytuj

List św. Pawła do FilemonaEdytuj

List do HebrajczykówEdytuj

List św. Jakuba ApostołaEdytuj

Pierwszy list św. Piotra ApostołaEdytuj

Drugi list św. Piotra ApostołaEdytuj

Pierwszy list św. Jana ApostołaEdytuj

Drugi list św. Jana ApostołaEdytuj

Trzeci list św. Jana ApostołaEdytuj

List św. Judy ApostołaEdytuj

Apokalipsa św. JanaEdytuj

Zobacz teżEdytuj