Księga Ozeasza

księga Starego Testamentu

Księga Ozeasza – jedna z ksiąg biblijnych Starego Testamentu.

Biblia Paulistów

edytuj
 • Efraim otoczył Mnie kłamstwem, a dom Izraela oszustwem. Lecz Juda służy jeszcze Bogu i mocno trzyma się świętości.
  • Źródło: Ozeasza 12, 1

Biblia Tysiąclecia

edytuj
 • Liczba synów Izraela będzie jak piasek nadmorski, którego nie można zmierzyć i nie można zliczyć. Zamiast nazywać: „Lud nie mój”, będą im mówić: „Dzieci żyjącego Boga”.
  • Źródło: wyd. III, 1980, Oz 2, 1

Biblia Warszawsko-Praska

edytuj
 • Efraim, lud Boga mojego, czycha teraz w ukryciu na życie proroka: Na wszystkich jego drogach zastawili sidła, wrogość go zewsząd otacza, nawet gdy jest w domu Boga.
  • Źródło: Oz 9, 8

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata

edytuj
 
Ta sekcja ma chronologiczny układ cytatów.
 • (...) połamię łuk Izraela na nizinie Jizreel.
  • Źródło: Oz 1:5
 • (...) już więcej nie okażę miłosierdzia domowi Izraela, gdyż niechybnie ich oddalę. Lecz domowi Judy okażę miłosierdzie i wybawię ich (...); ale nie wybawię ich za pomocą łuku ani miecza, ani wojny, koni ani jeźdźców.
  • Źródło: Oz 1:6, 7
 • I dokonam z nią rozrachunku z powodu dni wizerunków Baala, przed którymi sprawiała, iż wznosił się dym ofiarny, gdy się przystrajała swoim pierścieniem i ozdobą oraz biegała za swymi namiętnymi kochankami, a o mnie zapomniała (...).
  • Źródło: Oz 2:13
 • I zaręczę się z tobą na czas niezmierzony, i zaręczę się z tobą w prawości i sprawiedliwości, i lojalnej życzliwości, i zmiłowaniach. I zaręczę się z tobą w wierności (...).
  • Źródło: Oz 2:19, 20
 • Rozprzestrzeniło się przeklinanie i zwodzenie, i mordowanie, i okradanie, i cudzołożenie, a akty przelewu krwi sięgnęły następnych aktów przelewu krwi.
  • Źródło: Oz 4:2
 • Ponieważ odrzuciłeś poznanie, więc i ja ciebie odrzucę, abyś mi nie służył jako kapłan; i ponieważ stale zapominasz o prawie swego Boga, więc ja zapomnę o twoich synach.
  • Źródło: Oz 4:6
 • Rozpusta i wino, i słodkie wino pozbawiają dobrej pobudki.
  • Źródło: Oz 4:11
 • (...) lud zaś, który nie ma zrozumienia, będzie podeptany.
  • Źródło: Oz 4:14
 • (...) Izrael stał się uparty jak uparta krowa.
  • Źródło: Oz 4:16
 • Przyjdźcie i wróćmy do Jehowy, bo to on rozszarpał, ale nas uzdrowi. Zadawał razy, ale nas opatrzył.
  • Źródło: Oz 6:1
 • (...) znajduję upodobanie w lojalnej życzliwości, a nie w ofierze, i raczej w poznaniu Boga niż w całopaleniach.
  • Źródło: Oz 6:6
 • Izrael odrzucił dobro. Niech ściga go nieprzyjaciel. Ustanowili sobie królów, ale nie za moją sprawą. Ustanowili książąt, lecz ja o tym nie wiedziałem. Ze swego srebra i złota uczynili sobie bożki, aby zostali wytraceni.
  • Źródło: Oz 8:3, 4
 • (...) sieją wiatr, a będą zbierać wicher.
  • Źródło: Oz 8:7
 • (...) wróć do swego Boga, strzegąc lojalnej życzliwości i sprawiedliwości; i stale pokładaj nadzieję w swym Bogu.
  • Źródło: Oz 12:6
 • Kto jest mądry, żeby zrozumieć te rzeczy? Roztropny, żeby je poznać? Bo drogi Jehowy są prostolinijne i prawi będą nimi chodzić, lecz występni będą się na nich potykać.
  • Źródło: Oz 14:9

Inne przekłady

edytuj
 • Słuchajcie słowa Pańskiego,
  Synowie Izraela,
  Albowiem Pan wiedzie spór
  Z mieszkańcami tej ziemi.
  Znikły
  Prawda i miłosierdzie,
  I poznanie Boga
  Na ziemi.
  Klątwa i kłamstwo, i mord,
  I kradzież, i cudzołóstwo
  Wezbrały,
  A krew uderza
  O krew.
  Dlatego usycha ziemia.
  • Źródło: Oz 4, 1–3

Zobacz też

edytuj