Biblia Warszawsko-Praska

Biblia Warszawsko-Praska – katolicki przekład Biblii na język polski dokonany przez Kazimierza Romaniuka. Nowy Testament wydano w 1976, a całą Biblię w 1997.

Ten artykuł ma chronologiczny układ cytatów.

Stary TestamentEdytuj

Księga RodzajuEdytuj

 • I zbliżył się mężczyzna do swojej żony, Ewy, a ona poczęła i urodziła Kaina. I rzekła: Z pomocą Jahwe urodziłam człowieka.
  • Źródło: Rodzaju 4, 1
 • Wtedy to powiedziała pewnego dnia starsza córka do młodszej: Nasz ojciec jest już, co prawda, stary, ale nie ma tu żadnego mężczyzny, który by, jak to w świecie bywa, zbliżył się do nas. Chodź, dajmy ojcu wina, tak, żeby się upił, a potem położymy się przy nim, aby otrzymać potomstwo od niego, naszego ojca.
  • Źródło: Rodzaju 19, 31–32
  • Opis: rozmowa córek Lota między sobą po zniszczeniu Sodomy i Gomory.

Księga WyjściaEdytuj

Księga KapłańskaEdytuj

Księga LiczbEdytuj

Księga Powtórzonego PrawaEdytuj

Księga JozuegoEdytuj

Księga SędziówEdytuj

Księga RutEdytuj

Pierwsza Księga SamuelaEdytuj

Druga Księga SamuelaEdytuj

Pierwsza Księga KrólewskaEdytuj

Druga Księga KrólewskaEdytuj

Pierwsza Księga KronikEdytuj

 • Śmierć spotkała Saula dlatego, iż dopuścił się wykroczeń przeciw Jahwe; nie słuchał słów Jahwe. Szukał rady u wróżbitów, którzy wywoływali zmarłych, a nie zwracał się po rady do Jahwe. Dlatego Jahwe zesłał na niego śmierć, a władzę królewską po nim przekazał Dawidowi, synowi Jessego.
  • Źródło: 1 Kronik 10:13–14
 • Lecz oto szatan zaczął nastawać na Izrael i podsunął Dawidowi myśl, żeby przeprowadził spis całej ludności.
  • Źródło: 1 Kronik 21:1

Druga Księga KronikEdytuj

Księga EzdraszaEdytuj

Księga NehemiaszaEdytuj

Księga TobiaszaEdytuj

Księga JudytyEdytuj

Księga EsteryEdytuj

Pierwsza Księga MachabejskaEdytuj

Druga Księga MachabejskaEdytuj

Księga HiobaEdytuj

Księga PsalmówEdytuj

Księga PrzysłówEdytuj

Księga Koheleta czyli EklezjastesaEdytuj

Pieśń nad PieśniamiEdytuj

Księga MądrościEdytuj

Mądrość Syracha czyli EklezjastykEdytuj

Księga IzajaszaEdytuj

Księga JeremiaszaEdytuj

LamentacjeEdytuj

Księga BaruchaEdytuj

Księga EzechielaEdytuj

Księga DanielaEdytuj

 • W czasach tych władców Bóg niebios da początek królestwu, które nigdy nie będzie zniszczone i które nie przejdzie na inny naród. To ono zmiażdży i zniweczy wszystkie królestwa, ale samo trwać będzie na wieki.
  • Źródło: Daniela 2,44

Księga OzeaszaEdytuj

Księga JoelaEdytuj

Księga AmosaEdytuj

Księga AbdiaszaEdytuj

Księga JonaszaEdytuj

Księga MicheaszaEdytuj

Księga NahumaEdytuj

Księga HabakukaEdytuj

Księga SofoniaszaEdytuj

Księga AggeuszaEdytuj

Księga ZachariaszaEdytuj

Księga MalachiaszaEdytuj

Nowy TestamentEdytuj

Ewangelia wg św. MateuszaEdytuj

Ewangelia wg św. MarkaEdytuj

 • Przedtem jednak musi być głoszona Ewangelia wszystkim narodom.
  • Źródło: Ewangelia Marka 13, 10

Ewangelia wg św. ŁukaszaEdytuj

Ewangelia wg św. JanaEdytuj

Dzieje ApostolskieEdytuj

 • Gdy jednak zstąpi na was Duch Święty, otrzymacie Jego moc i będziecie świadczyć o Mnie w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, aż po krańce ziemi.
  • Źródło: Dz. Ap. 1, 8

List św. Pawła do RzymianEdytuj

Pierwszy list św. Pawła do KoryntianEdytuj

Drugi list św. Pawła do KoryntianEdytuj

List św. Pawła do GalatówEdytuj

List św. Pawła do EfezjanEdytuj

List św. Pawła do FilipianEdytuj

List św. Pawła do KolosanEdytuj

Pierwszy list św. Pawła do TesaloniczanEdytuj

Drugi list św. Pawła do TesaloniczanEdytuj

Pierwszy list św. Pawła do TymoteuszaEdytuj

Drugi list św. Pawła do TymoteuszaEdytuj

List św. Pawła do TytusaEdytuj

List św. Pawła do FilemonaEdytuj

List do HebrajczykówEdytuj

List św. Jakuba ApostołaEdytuj

Pierwszy list św. Piotra ApostołaEdytuj

Drugi list św. Piotra ApostołaEdytuj

Pierwszy list św. Jana ApostołaEdytuj

Drugi list św. Jana ApostołaEdytuj

Trzeci list św. Jana ApostołaEdytuj

List św. Judy ApostołaEdytuj

Apokalipsa św. JanaEdytuj

 • On otrze z ich oczu wszelką łzę. Nie będzie już odtąd śmierci ani żadnego smutku, ani narzekań, ani utrapienia. Minęło bowiem już to wszystko, co było od początku.
  • Źródło: Apokalipsa 21, 4

Zobacz teżEdytuj