Prorok – przywódca religijny, boży wysłannik, osoba posiadająca dzięki bożemu błogosławieństwu zdolność przepowiadania przyszłości.

 • Dni proroków minęły. Wszyscy, którzy podają się za proroków są szarlatanami, (…) Nie wątpię, że gdyby Bóg zesłał dar proroczy na jednego choćby artystę, wkrótce mielibyśmy setki kreślarzy i pacykarzy, którzy chcieliby uchodzić za proroków. Zwłaszcza gdyby mogli liczyć na lepszą zapłatę
 • Jeśli wciąż powtarzasz, że będzie źle, masz duże szanse zostać prorokiem.
 • Na uwagę zasługuje fakt, iż Witwicki łączył psychologiczną analizę opisywanych postaci z historyczną, socjologiczną, prawną oraz językową interpretacją faktów i wydarzeń. Jednym z rezultatów zastosowania wspomnianej metody jest odkrycie szeregu charakterystycznych cech struktury psychicznej jednostek proroczych, do których zaliczyć można Jana Chrzciciela, Chrystusa i różnych proroków. Do charakterystycznych właściwości psychicznych tego typu ludzi należą, po pierwsze, poetyczno-fantazyjne usposobienie, dosłowne traktowanie przenośni poetyckich (…); po drugie charakterystyczne rozdwojenie jaźni: z jednej strony powołanie mesjańskie i świadomość swej wyjątkowości (przeświadczenie, że Bóg przez nich przemawia i że przeznaczeni są przez niego do spełnienia wyjątkowej roli), z drugiej – zwyczajne odczucia ludzkie, krytyczne i realistyczne.
  • Autor: Jan Szmyd, Psychologiczny obraz religijności i mistyki. Z badań psychologów polskich, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków 1996, s. 196.
  • Zobacz też: Władysław Witwicki
 • Nikt nie jest prorokiem we własnym kraju.
 • Prorocze! wstań i źrzyj! i twórz!
  Niech wola ma się w tobie zbudzi!
  I na obszarach ziem i mórz
  Przepalaj słowem serca ludzi.
 • Pstrykam w oko prorokom, petem gaszę żale.

Zobacz też: