Prorok – przywódca religijny, boży wysłannik, osoba posiadająca dzięki bożemu błogosławieństwu zdolność przepowiadania przyszłości.

  • Dni proroków minęły. Wszyscy, którzy podają się za proroków są szarlatanami, (…) Nie wątpię, że gdyby Bóg zesłał dar proroczy na jednego choćby artystę, wkrótce mielibyśmy setki kreślarzy i pacykarzy, którzy chcieliby uchodzić za proroków. Zwłaszcza gdyby mogli liczyć na lepszą zapłatę
  • Jeśli wciąż powtarzasz, że będzie źle, masz duże szanse zostać prorokiem.
  • Prorocze! wstań i źrzyj! i twórz!
    Niech wola ma się w tobie zbudzi!
    I na obszarach ziem i mórz
    Przepalaj słowem serca ludzi.
  • Pstrykam w oko prorokom, petem gaszę żale.