Księga Micheasza

księga Starego Testamentu

Księga Micheasza – jedna z ksiąg biblijnych Starego Testamentu.

Biblia Paulistów

edytuj
 • A ty, Betlejem Efrata,
  tak małe jesteś wśród judzkich osiedli!
  Z ciebie wyjdzie mi Ten,
  który będzie władcą w Izraelu.
  Jego początki sięgają praczasu
  i dni wieczności.
  • Źródło: Mi 5, 1

Biblia Tysiąclecia

edytuj
 • A ty, Betlejem Efrata,
  najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich!
  Z ciebie mi wyjdzie
  Ten, który będzie władał w Izraelu,
  a pochodzenie Jego od początku,
  od dni wieczności.
  • Źródło: wydanie II, 1971, Mi 5, 1

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata

edytuj
 
Ta sekcja ma chronologiczny układ cytatów.
 • Słowo Jehowy, które za dni Jotama, Achaza, Ezechiasza – królów Judy – doszło do Micheasza z Moreszet i które on otrzymał w wizji dotyczącej Samarii i Jerozolimy (...).
  • Źródło: Mi. 1:1
 • Wszystko to z powodu buntu Jakuba, z powodu grzechów domu Izraela. Co jest buntem Jakuba? Czyż nie Samaria? A co jest wyżynami Judy? Czyż nie Jerozolima?
  I uczynię z Samarii rumowisko na polu (...). Wszystkie jej ryte wizerunki zostaną roztrzaskane, a wszystkie dary wręczone jej jako zapłata spłoną w ogniu; i wszystkie jej bożki obrócę w pustkowie.
  • Źródło: Mi. 1:5–7
 • Biada tym, którzy na swych łóżkach knują coś szkodliwego i tym, którzy dopuszczają się zła! Postępują tak przy świetle poranka, gdyż jest to w mocy ich ręki. I pożądali pól, i je zagarnęli; także domów i je zabrali; dopuścili się też oszustwa wobec krzepkiego męża i jego domowników, wobec mężczyzny i jego dziedzicznej własności.
  • Źródło: Mi. 2:1, 2
 • Z całą pewnością zgromadzę Jakuba (...).
  • Źródło: Mi. 2:12
 • Jej zwierzchnicy sądzą tylko za łapówkę, jej kapłani pouczają tylko za zapłatę, a jej prorocy uprawiają wróżbiarstwo za pieniądze (...).
  • Źródło: Mi. 3:11
 • I stanie się pod koniec dni, że góra domu Jehowy będzie utwierdzona ponad szczytem gór i wyniesiona ponad wzgórza; i popłyną ku niej ludy. I wiele narodów pójdzie i powie: „Przyjdźcie i wstąpmy na górę Jehowy i do domu Boga Jakubowego; a on będzie nas pouczał o swoich drogach i będziemy chodzić jego ścieżkami”. Z Syjonu bowiem wyjdzie prawo, a słowo Jehowy – z Jerozolimy.
  • Źródło: Mi. 4:1, 2
 • I przekują swe miecze na lemiesze, a swe włócznie na noże ogrodnicze. Nie podniosą miecza, naród przeciw narodowi, ani się już nie będą uczyć wojowania. I będą siedzieć, każdy pod swą winoroślą i pod swym drzewem figowym, i nikt nie będzie ich przyprawiał o drżenie
  • Źródło: Mi. 4:3, 4
 • Bo wszystkie ludy, każdy z nich, będą chodzić w imieniu swego boga; my natomiast będziemy chodzić w imieniu Jehowy, naszego Boga, po czas niezmierzony, już na zawsze.
  • Źródło: Mi. 4:5
 • A ty, Betlejem Efrata, zbyt małe, by się znaleźć między tysiącami Judy, z ciebie mi wyjdzie ten, który ma zostać władcą w Izraelu; pochodzenie jego od czasów zamierzchłych, od dni czasu niezmierzonego.
  • Źródło: Mi. 5:2
 • I usunę spośród ciebie twoje ryte wizerunki i słupy, i już nie będziesz się kłaniać dziełu swych rąk.
  • Źródło: Mi. 5:13
 • On ci powiedział, ziemski człowieku, co jest dobre. I czego Jehowa wymaga od ciebie prócz tego, żebyś czynił zadość sprawiedliwości i miłował życzliwość oraz był skromny, chodząc ze swoim Bogiem?
  • Źródło: Mi. 6:8

Inne przekłady

edytuj
 • Pokazano ci, człowieku, co to jest dobro,
  I czego Wiekuisty od ciebie żąda,
  Abyś urzeczywistniał sprawiedliwość
  I czynił miłosierdzie, i w pokorze chodził
  Przed Twoim Bogiem.
  Głos Pana do miasta woła,
  A zbawienie będzie z tymi,
  Którzy boją się Jego imienia.
  Pamiętajcie o rózgach karzących
  I o tym, kto je ustanowił.
  Czy wciąż jeszcze w domu bezbożnego
  Są skarby zdobyte nieprawością
  i miara nieuczciwa i obrzydła?
  Czy czysty może być człowiek,
  Gdy odmierza wagę fałszywą
  I ukrywa w mieszku szalbiercze odważniki,
  Gdy zdzierstwo jest przy miejskich bogaczach.
  A mieszkańcy miast mówią kłamstwa
  A mowy ich są podstępne?

Zobacz też

edytuj