Otwórz menu główne

Księga Sędziów

księga Starego Testamentu

Księga Sędziów – siódma księga biblijna.

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata (1994)Edytuj

Ten artykuł ma chronologiczny układ cytatów.
 • (…) synowie Judy toczyli wojnę z Jerozolimą i zdobyli ją (…).
  • Źródło: Sdz 1, 8
 • Wtedy anioł Jehowy udał się z Gilgal do Bochim i rzekł: „Wywiodłem was z Egiptu i wprowadziłem was do ziemi, co do której złożyłem przysięgę waszym praojcom. Ponadto powiedziałem: «Nigdy nie złamię mojego przymierza zawartego z wami. Wam zaś nie wolno zawrzeć przymierza z mieszkańcami tej ziemi. Ich ołtarze macie zburzyć». Lecz wyście nie słuchali mego głosu. Dlaczego to uczyniliście? Powiedziałem zatem: «Nie wypędzę ich sprzed waszego oblicza i staną się dla was sidłami, a ich bogowie będą dla was przynętą»”.
  • Źródło: Sdz 2, 1–3
 • I synowie Izraela zaczęli czynić to, co złe w oczach Jehowy, i służyć Baalom. Porzucili więc Jehowę, Boga swych ojców, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej, a poszli za innymi bogami, spośród bogów ludów, które ich zewsząd otaczały, i zaczęli się im kłaniać, tak iż obrażali Jehowę. Porzucili więc Jehowę, a zaczęli służyć Baalowi i wizerunkom Asztarte. Wtedy Jehowa zapłonął gniewem na Izraela, tak iż wydał ich w ręce grabieżców i ci zaczęli ich ograbiać; i zaczął ich sprzedawać w rękę ich okolicznych nieprzyjaciół, i już nie mogli się ostać przed swymi nieprzyjaciółmi. Wszędzie, gdzie wychodzili, ręka Jehowy była przeciw nim ku nieszczęściu, tak jak Jehowa powiedział i jak Jehowa im przysiągł; i znaleźli się w wielkich opałach. Toteż Jehowa wzbudzał sędziów i ci wybawiali ich z ręki grabieżców.
  • Źródło: Sdz 2, 11–16
 • (…) Jehowa mu rzekł: „Wszak ja będę z tobą i na pewno pobijesz Midian, jak gdyby to był jeden człowiek”.
  • Źródło: Sdz 6, 16
 • Kto się boi i drży? Niech odejdzie.
  • Źródło: Sdz 7, 3
 • Gedeon ze stu mężami, którzy byli z nim, doszedł do skraju obozu. Dopiero co rozstawiono warty. A oni zaczęli dąć w rogi i roztrzaskiwali wielkie dzbany na wodę, które mieli w rękach. Wtedy te trzy oddziały zadęły w rogi; i porozbijali wielkie dzbany, i lewą ręką uchwycili pochodnie, prawą zaś – rogi, by w nie dąć, i zaczęli wołać: „Miecz Jehowy i Gedeona!” Przez cały ten czas każdy stał na swoim miejscu dookoła obozu, a cały obóz zaczął biegać i krzyczeć i rzucił się do ucieczki. A tych trzystu dęło w rogi, Jehowa zaś zwrócił miecz każdego przeciwko drugiemu w całym obozie; i obóz uciekał aż do Bet-Szitta i dalej do Cerery, aż do granic Abel-Mechola obok Tabbat.
  • Źródło: Sdz 7, 22
 • Gedeon im rzekł: „Ja nie będę nad wami panował ani mój syn nie będzie nad wami panował. To Jehowa będzie nad wami panował.”
  • Źródło: Sdz 8, 23
 • Jak śmiesz mówić: „Kocham cię”, skoro twoje serce nie jest ze mną?
  • Źródło: Sdz 16, 15a
 • Tymczasem, gdy oni rozweselali swoje serca, przewrotni mężowie tego miasta otoczyli dom, a kołacząc we drzwi rzekli do starca, gospodarza owego domu: „Wyprowadź męża, który przekroczył próg twego domu, chcemy z nim obcować”. Człowiek ów, gospodarz domu, wyszedłszy do nich rzekł im: „Nie, bracia moi, proszę was, nie czyńcie tego zła, albowiem człowiek ten wszedł od mego domu, nie popełniajcie tego bezeceństwa. Oto jest tu córka moja, dziewica, oraz jego żona, wyprowadzę je zaraz, obcujcie z nimi i róbcie, co wam się wyda słuszne, tylko mężowi temu nie czyńcie tego bezeceństwa”. Mężowie ci nie chcieli go usłuchać. Człowiek ten zatem zabrawszy swoją żonę wyprowadził ją na zewnątrz. A oni z nią obcowali i dopuszczali się na niej gwałtu przez całą noc aż do świtu. Puścili ją wolno dopiero wtedy, gdy wschodziła zorza. Kobieta owa, wracając o świcie, upadła u drzwi owego męża, gdzie był jej pan, i pozostała tam aż do chwili, gdy poczęło dnieć. Pan jej, wstawszy rano, otworzył drzwi domu i wyszedł chcąc wyruszyć w dalszą drogę, i ujrzał kobietę, swoją żonę, leżącą u drzwi domu z rękami na progu. „Wstań, a pojedziemy!” – rzekł do niej, lecz ona nic nie odpowiadała. Usadowiwszy ją przeto na ośle, zabrał się ów człowiek i wracał do swego domu. Przybywszy do domu, wziął nóż, i zdjąwszy żonę swoją, rozciął ją wraz z kośćmi na dwanaście sztuk i rozesłał po wszystkich granicach izraelskich.
  • Źródło: Sdz 19, 22–30

Zobacz teżEdytuj