Księga Habakuka

księga Starego Testamentu

Księga Habakuka – jedna z ksiąg biblijnych Starego Testamentu.

Księga Habakuka

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata

edytuj
 
Ten artykuł ma chronologiczny układ cytatów.
 • Wypowiedź proroka Habakuka – to, co oglądał w wizji.
  • Źródło: Hab 1, 1
 • Toteż prawo ogarnia drętwota i nigdy nie ukazuje się sprawiedliwość. Ponieważ niegodziwiec otacza prawego, sprawiedliwość ukazuje się spaczona
  • Źródło: Hab 1, 4
 • Oto bowiem wzbudzam Chaldejczyków, naród zawzięty i porywczy, który wyrusza na rozległe obszary ziemi, aby brać w posiadanie siedziby nie należące do niego.
  • Źródło: Hab 1, 6
 • Zbyt czyste masz oczy, aby spoglądać na zło; a na niedolę nie możesz patrzeć. Dlaczego więc patrzysz na postępujących zdradziecko, milczysz, gdy ktoś niegodziwy połyka bardziej prawego od siebie?
  • Źródło: Hab 1, 13
 • A Jehowa odezwał się do mnie i rzekł: „Zapisz wizję i wyraźnie utrwal ją na tabliczkach, aby ten, kto będzie z niej czytał na głos, mógł to zrobić płynnie. Wizja ta bowiem jest jeszcze na czas wyznaczony i dysząc, śpieszy ku końcowi, i nie skłamie. Nawet gdyby się odwlekała, wciąż jej wyczekuj; bo sprawdzi się niezawodnie. Nie opóźni się.”
  • Źródło: Hab 2, 2–3
 • (…) prawy będzie żył dzięki swej wierności.
  • Źródło: Hab 2, 4
 • Biada temu, kto ciągnie nieuczciwy zysk dla swego domu, aby gniazdo swoje umieścić wysoko i tym samym uwolnić się z uścisku jakiegoś nieszczęścia!
  • Źródło: Hab 2, 9
 • Biada temu, kto buduje miasto przelewem krwi i kto umacnia gród nieprawością!
  • Źródło: Hab 2, 12
 • Biada temu, kto poi swych towarzyszy, łącząc z tym swą złość i gniew, aby ich upić w celu przyglądania się ich wstydliwym częściom ciała.
  • Źródło: Hab 2, 15
 • Cóż za pożytek z rzeźbionego wizerunku – jeśli został wyrzeźbiony przez swego twórcę – z lanego posągu i nauczyciela fałszu? Jeśli twórca jego postaci tak mu zaufał, że wykonuje bezwartościowe bogi, które są nieme?
  • Źródło: Hab 2, 18
 • Biada temu, kto mówi do kawałka drewna: „Przebudźże się!”, a do niemego kamienia: „Ocknij się! On udzieli pouczenia”! Oto jest powleczony złotem i srebrem, a nie ma w sobie tchnienia.
  • Źródło: Hab 2, 19
 • Jehowa, Pan Wszechwładny, jest moją energią życiową; i on sprawi, że nogi moje będą jak u łań i że będę stąpał po mych wyżynach.
  • Źródło: Hab 3, 19

O Księdze Habakuka

edytuj
 • Księga Habakuka to perełka – lapidarna, oszczędna w wizjach, choć pokazuje też Sąd Ostateczny i Boga, który jako potężny rycerz nadciąga od strony południowej pustyni, by wprowadzić ład, porządek i sprawiedliwość i rozprawić się z bezbożnymi.

Zobacz też

edytuj