1. List do Tesaloniczan

1. List do Tesaloniczan – jedna z ksiąg biblijnych Nowego Testamentu.

Rekonstrukcja twarzy św. Pawła,
autora listu

Biblia Gdańska

edytuj
 • A o czasach, i o chwilach, bracia! nie potrzebujecie, aby wam pisano. Albowiem sami dostatecznie wiecie, iż on dzień Pański jako złodziej w nocy, tak przyjdzie. Bo gdy mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo! tedy na nich nagle zginienie przyjdzie, jako ból na niewiastę brzemienną, a nie ujdą.

Biblia Poznańska

edytuj
 • Drogę do was niech nam utoruje sam Bóg, nasz Ojciec, i Pan nasz Jezus.
  • Źródło: 1 Tes 3,11 (wyd. III, 1999)

Biblia Tysiąclecia

edytuj
 
Ta sekcja ma chronologiczny układ cytatów.
 • To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my, żywi, pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli. Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z Panem.
  • Źródło: 1 Tes 4,15–17 (wyd. IV, 1983)
 • Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie tak, jak złodziej w nocy. Kiedy bowiem będą mówić: „Pokój i bezpieczeństwo” – tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na brzemienną, i nie ujdą.
  • Źródło: 1 Tes 5,1–3 (wyd. II, 1971)
  • Zobacz też: złodziej

Biblia Warszawsko-Praska

edytuj
 • Nie muszę wam, bracia pisać o dniu lub o godzinie. Sami bowiem wiecie dobrze, że dzień Pański przyjdzie jak złodziej nocą. Gdy ludzie będą mówić, że panuje pokój i całkowite bezpieczeństwo, to wtedy właśnie spadnie na nich niespodziewana zagłada, tak jak [nagle] przychodzą bóle na niewiastę brzemienną. Nie zdołają już ujść przed nimi.
  • Źródło: 1 Tes 5,1–3

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata

edytuj
 • A jeśli chodzi o czasy i pory, bracia, nie potrzebujecie, żeby wam cokolwiek pisać. Sami przecież bardzo dobrze wiecie, iż dzień Jehowy nadchodzi dokładnie tak, jak złodziej w nocy. Kiedy tylko będą mówić: „Pokój i bezpieczeństwo!”, wtedy natychmiast przyjdzie na nich nagła zagłada, tak jak dręczące boleści na niewiastę brzemienną, i na pewno nie ujdą.
  • Źródło: 1 Tes 5,1–3

Zobacz też

edytuj