Biblia Gdańska

protestancki przekład Pisma Świętego na język polski z roku 1632

Biblia Gdańska – protestancki polski przekład Biblii z roku 1632.

Biblia Gdańska
Ten artykuł ma chronologiczny układ cytatów.

Stary Testament edytuj

Pierwsze Księgi Mojżeszowe edytuj

   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Pierwsze Księgi Mojżeszowe.
  • Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. A ziemia była niekształtowna i próżna, i ciemność była nad przepaścią, a Duch Boży unaszał się nad wodami.

Wtóre Księgi Mojżeszowe edytuj

   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Wtóre Księgi Mojżeszowe.
  • Którym się ukazał Abrahanowi, Izaakowi i Jakóbowi w tém imieniu, żem Bóg Wszechmogący; ale w imieniu mojém, Jehowa, nie jestem poznany od nich.
    • Źródło: 2 Mojżeszowa 6,3
    • Zobacz też: Jehowa

Trzecie Księgi Mojżeszowe edytuj

Czwarte Księgi Mojżeszowe edytuj

Piąte Księgi Mojżeszowe edytuj

Księga Jozuego edytuj

Księga Sędziów edytuj

Księga Ruty edytuj

Pierwsza Księga Samuelowa edytuj

Wtóra Księga Samuelowa edytuj

Pierwsza Księga Królewska edytuj

Wtóra Księga Królewska edytuj

Pierwsza Księga Kroniki edytuj

Wtóra Księga Kroniki edytuj

Księga Ezdraszowa edytuj

Księga Nehemijaszowa edytuj

Księga Estery edytuj

Księga Ijobowa edytuj

Księga Psalmów edytuj

Księga Przypowieści Salomonowych edytuj

Kaznodzieja Salomonowy edytuj

Pieśń nad pieśniami Salomonowa edytuj

Proroctwo Izajaszowe edytuj

Proroctwo Jeremijaszowe edytuj

Treny Jeremijaszowe edytuj

Proroctwo Ezechyjelowe edytuj

Proroctwo Danijelowe edytuj

Proroctwo Ozeaszowe edytuj

Proroctwo Joelowe edytuj

Proroctwo Amosowe edytuj

Proroctwo Abdyjaszowe edytuj

Proroctwo Jonaszowe edytuj

Proroctwo Micheaszowe edytuj

Proroctwo Nahumowe edytuj

Proroctwo Abakukowe edytuj

Proroctwo Sofonijaszowe edytuj

Proroctwo Aggieuszowe edytuj

Proroctwo Zacharyjaszowe edytuj

Proroctwo Malachyjaszowe edytuj

Nowy Testament edytuj

Ewangelija według Ś. Mateusza edytuj

Ewangelija według Ś. Marka edytuj

   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Ewangelia Marka.
  • Albowiem wiele ich przyjdzie pod imieniem moiém, mówiąc: Jam jest Chrystus, a wiele ich zwiodą.

Ewangelija według Ś. Łukasza edytuj

Ewangelija według Ś. Jana edytuj

Dzieje świetych Apostołów edytuj

List Ś. Pawła Apostoła do Rzymian edytuj

List pierwszy Ś. Pawła Apostoła do Koryntów edytuj

List wtóry Ś. Pawła Apostoła do Koryntów edytuj

List Ś. Pawła Apostoła do Galatów edytuj

List Ś. Pawła Apostoła do Efezów edytuj

List Ś. Pawła Apostoła do Filipensów edytuj

List Ś. Pawła Apostoła do Kolosenów edytuj

List Ś. Pawła Apostoła do Tesalonicensów, pierwszy edytuj

List Ś. Pawła Apostoła do Tesalonicensów, wtóry edytuj

List Ś. Pawła Apostoła do Tymoteusza, pierwszy edytuj

List Ś. Pawła Apostoła do Tymoteusza, wtóry edytuj

List Ś. Pawła Apostoła do Tytusa edytuj

List Ś. Pawła Apostoła do Filemona edytuj

List Ś. Pawła Apostoła do Żydów edytuj

List powszechny Ś. Jakóba Apostoła edytuj

List pierwszy powszechny Ś. Piotra Apostoła edytuj

List wtóry powszechny Ś. Piotra Apostoła edytuj

List pierwszy powszechny Ś. Jana Apostoła edytuj

List wtóry Ś. Jana Apostoła edytuj

List trzeci Ś. Jana Apostoła edytuj

List powszechny Ś. Judy Apostoła edytuj

Objawienie Ś. Jana Teologa edytuj

Zobacz też edytuj