Biblia Gdańska

protestancki przekład Pisma Świętego na język polski z roku 1632

Biblia Gdańska – protestancki polski przekład Biblii z roku 1632.

Biblia Gdańska
Ten artykuł ma chronologiczny układ cytatów.

Stary Testament

edytuj

Pierwsze Księgi Mojżeszowe

edytuj
   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Pierwsze Księgi Mojżeszowe.
  • Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. A ziemia była niekształtowna i próżna, i ciemność była nad przepaścią, a Duch Boży unaszał się nad wodami.

Wtóre Księgi Mojżeszowe

edytuj
   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Wtóre Księgi Mojżeszowe.
  • Którym się ukazał Abrahanowi, Izaakowi i Jakóbowi w tém imieniu, żem Bóg Wszechmogący; ale w imieniu mojém, Jehowa, nie jestem poznany od nich.
    • Źródło: 2 Mojżeszowa 6,3
    • Zobacz też: Jehowa

Trzecie Księgi Mojżeszowe

edytuj

Czwarte Księgi Mojżeszowe

edytuj

Piąte Księgi Mojżeszowe

edytuj

Księga Jozuego

edytuj

Księga Sędziów

edytuj

Księga Ruty

edytuj

Pierwsza Księga Samuelowa

edytuj

Wtóra Księga Samuelowa

edytuj

Pierwsza Księga Królewska

edytuj

Wtóra Księga Królewska

edytuj

Pierwsza Księga Kroniki

edytuj

Wtóra Księga Kroniki

edytuj

Księga Ezdraszowa

edytuj

Księga Nehemijaszowa

edytuj

Księga Estery

edytuj

Księga Ijobowa

edytuj

Księga Psalmów

edytuj

Księga Przypowieści Salomonowych

edytuj

Kaznodzieja Salomonowy

edytuj

Pieśń nad pieśniami Salomonowa

edytuj

Proroctwo Izajaszowe

edytuj

Proroctwo Jeremijaszowe

edytuj

Treny Jeremijaszowe

edytuj

Proroctwo Ezechyjelowe

edytuj

Proroctwo Danijelowe

edytuj

Proroctwo Ozeaszowe

edytuj

Proroctwo Joelowe

edytuj

Proroctwo Amosowe

edytuj

Proroctwo Abdyjaszowe

edytuj

Proroctwo Jonaszowe

edytuj

Proroctwo Micheaszowe

edytuj

Proroctwo Nahumowe

edytuj

Proroctwo Abakukowe

edytuj

Proroctwo Sofonijaszowe

edytuj

Proroctwo Aggieuszowe

edytuj

Proroctwo Zacharyjaszowe

edytuj

Proroctwo Malachyjaszowe

edytuj

Nowy Testament

edytuj

Ewangelija według Ś. Mateusza

edytuj

Ewangelija według Ś. Marka

edytuj
   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Ewangelia Marka.
  • Albowiem wiele ich przyjdzie pod imieniem moiém, mówiąc: Jam jest Chrystus, a wiele ich zwiodą.

Ewangelija według Ś. Łukasza

edytuj

Ewangelija według Ś. Jana

edytuj

Dzieje świetych Apostołów

edytuj

List Ś. Pawła Apostoła do Rzymian

edytuj

List pierwszy Ś. Pawła Apostoła do Koryntów

edytuj

List wtóry Ś. Pawła Apostoła do Koryntów

edytuj

List Ś. Pawła Apostoła do Galatów

edytuj

List Ś. Pawła Apostoła do Efezów

edytuj

List Ś. Pawła Apostoła do Filipensów

edytuj

List Ś. Pawła Apostoła do Kolosenów

edytuj

List Ś. Pawła Apostoła do Tesalonicensów, pierwszy

edytuj

List Ś. Pawła Apostoła do Tesalonicensów, wtóry

edytuj

List Ś. Pawła Apostoła do Tymoteusza, pierwszy

edytuj

List Ś. Pawła Apostoła do Tymoteusza, wtóry

edytuj

List Ś. Pawła Apostoła do Tytusa

edytuj

List Ś. Pawła Apostoła do Filemona

edytuj

List Ś. Pawła Apostoła do Żydów

edytuj

List powszechny Ś. Jakóba Apostoła

edytuj

List pierwszy powszechny Ś. Piotra Apostoła

edytuj

List wtóry powszechny Ś. Piotra Apostoła

edytuj

List pierwszy powszechny Ś. Jana Apostoła

edytuj

List wtóry Ś. Jana Apostoła

edytuj

List trzeci Ś. Jana Apostoła

edytuj

List powszechny Ś. Judy Apostoła

edytuj

Objawienie Ś. Jana Teologa

edytuj

Zobacz też

edytuj