1 Księga Samuela

księga Starego Testamentu

1 Księga Samuela – jedna z ksiąg biblijnych.

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata (1994)

edytuj
 
Ten artykuł ma chronologiczny układ cytatów.
 • Nikt nie jest święty jak Jehowa, nie ma bowiem nikogo oprócz ciebie;
  i nie ma takiej skały jak nasz Bóg.
  Nie mówcie tyle i tak wyniośle,
  niech z waszych ust nie wychodzi nic niepowściągliwego,
  gdyż Jehowa jest Bogiem wiedzy
  i ocenia uczynki prawidłowo.
  • Źródło: 1 Sam 2:2, 3
 • Jehowa to Ten, który zubaża, i Ten, który wzbogaca,
  (…) który z prochu podnosi maluczkiego;
  z dołu popiołów dźwiga biedaka
  – by ich posadzić z dostojnikami; i daje im w posiadanie tron chwały.
  • Źródło: 1 Sam 2:7, 8
 • Co się tyczy Jehowy, przerażą się ci, którzy wiodą z nim spór;
  przeciwko nim zagrzmi w niebiosach.
  Jehowa będzie sądził krańce ziemi,
  aby udzielić siły swemu królowi,
  aby wywyższyć róg swego pomazańca.
  • Źródło: 1 Sam 2:10
 • (…) tych bowiem, którzy mnie szanują, i ja uszanuję, ci zaś, którzy mną gardzą, znaczyć będą niewiele.
  • Opis: słowa Boga.
  • Źródło: 1 Sam 2:30
 • Jeżeli całym swym sercem wracacie do Jehowy, to usuńcie spośród siebie cudzoziemskich bogów, jak również wizerunki Asztarte, i skierujcie swoje serce niezachwianie ku Jehowie, i służcie tylko jemu, a wyzwoli was z ręki Filistynów.
  • Źródło: 1 Sam 7:3
 • Nie milcz i nie powstrzymuj się od wołania o pomoc (…) do Jehowy, naszego Boga (…).
  • Źródło: 1 Sam 7:8
 • Samuel rzekł do ludu: „Nie bójcie się. Wyście popełnili całe to zło. Tylko nie odstępujcie od podążania za Jehową, a służcie Jehowie całym swym sercem. I nie wolno wam zbaczać, by iść za nicościami, które nie przynoszą żadnego pożytku i które nie mogą wyzwolić, bo są to nicości. Bo Jehowa nie porzuci swego ludu – przez wzgląd na swe wielkie imię, gdyż Jehowa postanowił uczynić was swoim ludem. Jeśli chodzi o mnie, jest nie do pomyślenia, żebym miał zgrzeszyć przeciwko Jehowie, przestając się za was modlić; i pouczę was o drodze dobrej i słusznej. Tylko bójcie się Jehowy i całym swym sercem służcie mu w prawdzie; bo zobaczcie, jak wielkich rzeczy dla was dokonał. Lecz jeśli będziecie zuchwale dopuszczać się zła, to zostaniecie wytraceni, zarówno wy, jak i wasz król.”
  • Źródło: 1 Sam 12:20–25
 • (…) nic nie przeszkodzi Jehowie wybawić przez wielu czy przez niewielu.
  • Źródło: 1 Sam 14:6
 • (…) nie wolno wam grzeszyć przeciwko Jehowie przez jedzenie z krwią.
  • Źródło: 1 Sam 14:34
 • Czy Jehowa ma takie samo upodobanie w całopaleniach i ofiarach, jak w posłuszeństwie wobec głosu Jehowy? Oto posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, zwracanie uwagi – niż tłuszcz baranów; bo buntowniczość jest tym samym, co grzech wróżbiarstwa, a zuchwałe wysuwanie się naprzód – tym samym, co używanie mocy tajemnej i terafim. Ponieważ ty odrzuciłeś słowo Jehowy, więc i on odrzuca ciebie, byś nie był królem.
  • Źródło: 1 Sam 15:22, 23
 • (…) nie będzie On niczego żałował, nie jest bowiem ziemskim człowiekiem, żeby miał czegoś żałować.
  • Opis: o Bogu.
  • Źródło: 1 Sam 15:29
 • Nie patrz na jego wygląd ani na jego wysoki wzrost, bo go odrzuciłem. Albowiem nie tak widzi człowiek, [jak widzi Bóg,] gdyż człowiek widzi to, co się jawi oczom, lecz Jehowa widzi, jakie jest serce.
  • Źródło: 1 Sam 16:7
 • Niech w nikim nie upada serce.
  • Źródło: 1 Sam 17:32
 • (…) Dawid rzekł do Filistyna: „Ty przychodzisz do mnie z mieczem i z włócznią, i z oszczepem, lecz ja przychodzę do ciebie z imieniem Jehowy Zastępów, Boga izraelskich szeregów bojowych, któremu urągałeś. Dzisiaj Jehowa wyda cię w moją rękę, a ja z całą pewnością cię zabiję i odetnę ci głowę; i dzisiaj dam trupy obozu Filistynów ptactwu niebios i dzikim zwierzętom ziemi; i pozna cała ziemia, że istnieje Bóg Izraela. I cały ten zbór się dowie, że nie mieczem i nie włócznią wybawia Jehowa, gdyż bitwa należy do Jehowy, i on wyda was w naszą rękę”.
  • Źródło: 1 Sam 17:45–47
 • „Jest dla mnie nie do pomyślenia, z punktu widzenia Jehowy, żebym miał uczynić tę rzecz mojemu panu, pomazańcowi Jehowy, podnosząc na niego rękę, jest on bowiem pomazańcem Jehowy”. Tymi słowami Dawid odprawił swych ludzi i nie pozwolił im wystąpić przeciwko Saulowi.
  • Źródło: 1 Sam 24:6, 7
 • Oby Jehowa rozsądził między mną a tobą; i niech Jehowa wywrze za mnie pomstę na tobie, lecz moja ręka cię nie tknie.
  • Źródło: 1 Sam 24:12
 • Jehowa odpłaci każdemu według jego prawości i wierności (…).
  • Źródło: 1 Sam 26:23

Zobacz też

edytuj