Księga Joela

księga Starego Testamentu

Księga Joela – jedna z ksiąg biblijnych Starego Testamentu.

Biblia Tysiąclecia

edytuj
 
Ta sekcja ma chronologiczny układ cytatów.
 • Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament.
  Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty!
  Nawróćcie się do Pana (…)!
  On bowiem jest łaskawy i miłosierny,
  nieskory do gniewu i wielki w łaskawości,
  a lituje się na widok niedoli.
  Na Syjonie dmijcie w róg,
  zarządźcie święty post,
  ogłoście zgromadzenie.
  Zbierzcie lud,
  zwołajcie świętą społeczność,
  zgromadźcie starców,
  zbierzcie dzieci
  i ssących piersi (…).
  • Źródło: Jl 2, 12–13, 15–16 w: Biblia tysiąclecia (1965), tłum. Ludwik Stefaniak
 • I wyleje potem Ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą, starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia. Nawet na niewolników i niewolnice wyleję Ducha mego w owych dniach. I uczynię znaki na niebie i na ziemi: krew i ogień, i słupy dymne.
  • Źródło: Jl 3:1–3, wyd. II (1971)

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata

edytuj
 
Ta sekcja ma chronologiczny układ cytatów.
 • Co pozostało po gąsienicy, to pożarła szarańcza, a co pozostało po szarańczy – pożarła pełzająca szarańcza bezskrzydła; z kolei co zostawiła pełzająca szarańcza bezskrzydła – pożarł karaluch.
  • Źródło: Jl 1:4
 • Uświęćcie zbór.
  • Źródło: Jl 2:15
 • (…) na pewno ześle wam deszcz jesienny we właściwej mierze i sprowadzi na was ulewę, deszcz jesienny i deszcz wiosenny, jak na początku.
  • Źródło: Jl 2:23
 • A potem stanie się, że wyleje mego ducha na wszelkie ciało i wasi synowie oraz wasze córki na pewno będą prorokować. A waszym starcom śnić się będą sny. Młodzieńcy wasi zaś będą mieć wizje. I nawet na sług oraz na służebnice wyleję w owych dniach mego ducha.
  • Źródło: Jl 2:28, 29
 • (…) każdy, kto wzywa imienia Jehowy, ujdzie cało; bo ci, którzy przeżyją, znajdą się na górze Syjon i w Jerozolimie – jak powiedział Jehowa – i wśród ocalałych, których Jehowa wzywa.
  • Źródło: Jl 2:32
 • (…) jeśli tak mnie traktujecie, to prędko, z pośpiechem, zwrócę wasze traktowanie na wasze głowy.
  • Źródło: Jl 3:4
 • Przekujcie swoje lemiesze na miecze, a swe noże ogrodnicze na dzidy. Słaby niechaj rzeknie: „Jestem mocarzem”.
  • Źródło: Jl 3:10

Zobacz też

edytuj