Księga Malachiasza

księga Starego Testamentu

Księga Malachiasza – jedna z ksiąg biblijnych Starego Testamentu.

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata

edytuj
 
Ten artykuł ma chronologiczny układ cytatów.
 • Wypowiedź:
  Słowo Jehowy dotyczące Izraela, dane za pośrednictwem Malachiasza (...).
  • Źródło: Mal. 1:1
 • Syn szanuje ojca, a sługa – swego wielkiego pana. Skoro więc ja jestem ojcem, gdzież jest szacunek dla mnie? A skoro ja jestem Wielkim Panem, gdzież jest bojaźń przede mną?
  • Źródło: Mal. 1:6
 • (...) moje imię będzie wielkie między narodami i w każdym miejscu będzie się wznosił dym ofiarny, memu imieniu będzie składany dar, czysty dar, bo moje imię będzie wielkie między narodami (...).
  • Opis: słowa Boga.
  • Źródło: Mal. 1:11
 • (...) wargi kapłana mają strzec wiedzy, a na jego ustach lud ma szukać prawa (...).
  • Źródło: Mal. 2:7
 • On (...) znienawidził rozwody” (...) i tego, kto swą szatę pokrył przemocą (...). Strzeżcie się więc, jeśli chodzi o waszego ducha, i nie postępujcie zdradziecko.
  • Źródło: Mal. 2:16
 • Przynieście do spichrza wszystkie dziesięciny, żeby się znalazła żywność w moim domu, i proszę, wypróbujcie mnie w tym (...).
  • Źródło: Mal. 3:10
 • I znowu zobaczycie różnicę między prawym a niegodziwym, między tym, który służy Bogu, a tym, który mu nie służył
  • Źródło: Mal. 3:18
 • (...) posyłam do was proroka Eliasza, zanim nadejdzie wielki i napawający lękiem dzień Jehowy.
  • Źródło: Mal. 4:5

Zobacz też

edytuj