Księga Jozuego

księga Starego Testamentu

Księga Jozuego – szósta księga biblijna.

Ten artykuł ma chronologiczny układ cytatów.

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata (1994)

edytuj
 • Ta księga prawa niech się nie oddala od twoich ust i czytaj ją półgłosem dniem i nocą, byś dbał o postępowanie zgodne ze wszystkim, co jest w niej napisane; bo wtedy zapewnisz swej drodze powodzenie i wtedy będziesz działał mądrze.
  • Źródło: Joz 1:8
 • Kiedy więc lud wyruszył ze swych namiotów tuż przed przekroczeniem Jordanu, a kapłani nieśli przed ludem Arkę Przymierza, i gdy tylko niosący Arkę przyszli aż do Jordanu i stopy kapłanów niosących Arkę zanurzyły się w wodach przy brzegu (a Jordan wszędzie występuje z brzegów przez wszystkie dni żniw), wówczas wody płynące z góry zaczęły się zatrzymywać. Podniosły się jak jeden wał bardzo daleko, koło Adamu, miasta nieopodal Caretan, podczas gdy te odpływające do morza Araby, Morza Słonego, odeszły. Zostały one odcięte i lud przeprawił się naprzeciw Jerycha. Tymczasem kapłani niosący Arkę Przymierza Jehowy stali bez ruchu na suchej ziemi pośrodku Jordanu, gdy cały Izrael przeprawiał się po suchej ziemi, dopóki cały naród nie zakończył przeprawy przez Jordan.
  • Źródło: Joz 3:14–17
 • (...) gdy tylko lud usłyszał dźwięk rogu i gdy lud wydał potężny okrzyk wojenny, mur zaczął się walić. Potem lud ruszył do miasta, każdy prosto przed siebie, i zdobył miasto.
  • Źródło: Joz 6:20
 • Nie było ani jednego słowa ze wszystkiego, co Mojżesz nakazał, którego by Jozue nie odczytał na głos wobec całego zboru Izraela, także wobec kobiet i maleństw, i osiadłych przybyszów, którzy chodzili pośród nich.
  • Źródło: Joz 8:35
 • Wtedy Jozue odezwał się do Jehowy – w dniu, gdy Jehowa wydał Amorytów synom Izraela – i zaczął mówić na oczach Izraela:
  „Słońce, stań nieruchomo nad Gibeonem,
  i księżycu – nad niziną Ajjalon”.
  Toteż słońce stało bez ruchu i zatrzymał się księżyc, aż naród wywarł pomstę na swych nieprzyjaciołach. Czyż nie jest to zapisane w Księdze Jaszara? I słońce stało pośrodku niebios, i nie śpieszyło ku zachodowi, mniej więcej przez cały dzień. I ani przedtem, ani potem nie było takiego dnia, jako że Jehowa wysłuchał głosu człowieka, gdyż sam Jehowa walczył za Izraela.
  • Źródło: Joz 10:12–14
 • Potem Jehowa rzekł do Jozuego, mówiąc: „Powiedz do synów Izraela, mówiąc: 'Wyznaczcie sobie miasta schronienia, o których mówiłem wam przez Mojżesza, żeby zabójca, który niechcący, nieumyślnie ugodzi śmiertelnie jakąś duszę, mógł tam uciec; i będą wam służyć za schronienie przed mścicielem krwi. I ma uciec do jednego z tych miast i stanąć u wejścia do bramy miasta, i powiedzieć swe słowa do uszu starszych tego miasta; a oni przyjmą go do siebie do miasta i wyznaczą mu miejsce, i będzie z nimi mieszkał. A gdyby go ścigał mściciel krwi, nie mają wydać tego zabójcy w jego rękę; bo nieumyślnie ugodził śmiertelnie swego bliźniego, przedtem zaś nie żywił do niego nienawiści. I będzie mieszkał w tym mieście, dopóki nie stanie przed zgromadzeniem na sąd, aż do śmierci arcykapłana, który będzie w owych dniach. Wtedy zabójca może wrócić i wejdzie do swego miasta i do swego domu, do miasta, z którego uciekł’”.
  Toteż status miejsca uświęconego otrzymały: Kedesz w Galilei, w górzystym regionie Naftalego, i Szechem w górzystym regionie Efraima, i Kiriat-Arba, czyli Hebron, w górzystym regionie Judy. A w regionie nadjordańskim, w pobliżu Jerycha, na wschodzie, otrzymały go: Becer na pustkowiu, na płaskowyżu plemienia Rubena, i Ramot w Gileadzie z plemienia Gada, i Golan w Baszanie z plemienia Manassesa.
  • Źródło: Joz 20:1–8
 • Jehowa dał (...) Izraelowi całą ziemię, którą przysiągł dać ich praojcom; i zaczęli brać ją w posiadanie i w niej mieszkać.(...) zapewnił im zewsząd odpoczynek, zgodnie ze wszystkim, co przysiągł (...), i żaden ze wszystkich ich nieprzyjaciół nie ostał się przed nimi. Wszystkich ich nieprzyjaciół Jehowa wydał w ich rękę. Nie zawiodła żadna obietnica ze wszystkich dobrych obietnic, które Jehowa złożył domowi Izraela; wszystkie się spełniły.
  • Źródło: Joz 21:43–45
 • Jest nie do pomyślenia, żebyśmy z własnej woli buntowali się przeciw Jehowie i odwracali się dzisiaj od podążania za Jehową, budując jakiś ołtarz na całopalenie, ofiarę zbożową i na inną ofiarę – oprócz ołtarza Jehowy, naszego Boga, który jest przed jego przybytkiem!
  • Źródło: Joz 22:29
 • I synowie Rubena oraz synowie Gada nadali nazwę temu ołtarzowi, gdyż „jest on świadkiem między nami, że Jehowa to prawdziwy Bóg”.
  • Źródło: Joz 22:34
 • I bądźcie bardzo odważni, by zachowywać i spełniać wszystko, co jest zapisane w księdze Prawa Mojżeszowego, nigdy nie odwracając się od tego na prawo ani na lewo, nigdy nie wchodząc między te narody, te, które pozostają z wami. I nie wolno wam wspominać imion ich bogów ani na nich przysięgać, nie wolno wam też służyć im ani się im kłaniać. Lecz do Jehowy, swego Boga, macie lgnąć, jak to czynicie po dziś dzień.
  • Źródło: Joz 23:6–8
 • I stale strzeżcie swych dusz, miłując Jehowę, waszego Boga.
  • Źródło: Joz 23:11
 • A jeśli w waszych oczach źle jest służyć Jehowie, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć: czy bogom, którym służyli wasi praojcowie, gdy byli po drugiej stronie Rzeki, czy bogom Amorytów, w których ziemi mieszkacie. Ale ja i mój dom będziemy służyć Jehowie
  • Źródło: Joz 24:15
 • A teraz usuńcie cudzoziemskich bogów, którzy są pośród was, i nakłońcie swe serca ku Jehowie (...).
  • Źródło: Joz 24:24

Zobacz też

edytuj