1 Księga Kronik

księga Starego Testamentu

1 Księga Kronik – jedna z ksiąg biblijnych Starego Testamentu.

Biblia Gdańska (1632)

edytuj
 
Ta sekcja ma chronologiczny układ cytatów.
 • A tak umarł Saul dla przestępstwa swego, którem był wystąpił przeciwko Panu, i przeciwko słowu Pańskiemu, którego nie przestrzegał, iż się radził ducha wieszczego, pytając się go; A iż się nie radził Pana, zabił go, a przeniósł królestwo na Dawida, syna Isajego.
  • Źródło: 1 Kronik 10:13–14
 • Ale szatan powstał przeciw Izraelowi a pobudził Dawida, aby policzył Izraela.
  • Źródło: 1 Kronik 21:1

Biblia Tysiąclecia (1965)

edytuj
 
Ta sekcja ma chronologiczny układ cytatów.
 • Saul umarł na skutek własnego przewinienia, które popełnił względem Jahwe, przeciw słowu Jahwe, którego nie strzegł. Zasięgał on rady u wróżbiarki, a nie radził się Jahwe; On więc zesłał na niego śmierć, a królestwo jego przeniósł na Dawida, syna Jessego.
  • Źródło: wyd. II, 1971, 1 Kronik 10:13–14
 • Powstał szatan przeciwko Izraelowi i pobudził Dawida, żeby policzył Izraela.
  • Źródło: wyd. II, 1971, 1 Kronik 21:1

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata (1994)

edytuj
 
Ta sekcja ma chronologiczny układ cytatów.
 • Tak zginął Saul za swą niewierność, w której postępował niewiernie wobec Jehowy w związku ze słowem Jehowy, którego nie przestrzegał, i za to, że się zwrócił do medium spirytystycznego, by się pytać. A nie pytał Jehowy. Toteż on go uśmiercił, a władzę królewską przekazał Dawidowi, synowi Jessego.
  • Źródło: 1 Kronik 10:13–14
 • A potem wystąpił Szatan przeciwko Izraelowi i pobudził Dawida, by policzył Izraela.
  • Źródło: 1 Kronik 21:1
 • Jehowa wybawił, sprawiając wielkie wybawienie.
  • Źródło: 1 Kronik 11:14
 • (…) niechaj Bóg naszych praojców wejrzy w to i uporządkuje.
  • Źródło: 1 Kronik 12:17
 • Dzięki składajcie Jehowie; wzywajcie jego imienia,
  oznajmiajcie wśród ludów jego dzieła!
  Śpiewajcie mu, grajcie mu,
  interesujcie się wszystkimi jego zdumiewającymi czynami. (…)
  Poszukujcie Jehowy i jego siły (…).
  przymierze to zawarł z Abrahamem,
  a przysięgę dał Izaakowi.
  I przysięgę tę uczynił przepisem dla Jakuba,
  przymierzem po czas niezmierzony – dla Izraela,
  mówiąc: 'Tobie dam ziemię Kanaan
  jako wyznaczony dział waszego dziedzictwa'.
  Śpiewajcie Jehowie, wszyscy ludzie na ziemi!
  Dzień po dniu obwieszczajcie wybawienie, które on daje! (…)
  Jehowa jest wielki i nader godzien wysławiania
  i jego należy się lękać bardziej niż wszystkich innych bogów.
  Bo wszyscy bogowie ludów to bogowie nic niewarci.
  Jehowa zaś uczynił niebiosa.
  • Źródło: 1 Kronik 16:8-10, 16–18, 23, 25, 26
 • Niech się weselą niebiosa i niech się raduje ziemia,
  i niech mówią wśród narodów: 'Jehowa został królem!'
  • Źródło: 1 Kronik 16:31
 • Dzięki składajcie Jehowie, bo jest dobry,
  bo jego lojalna życzliwość trwa po czas niezmierzony.
  • Źródło: 1 Kronik 16:34
 • I powiadam ci: „Jehowa zbuduje dla ciebie dom”.
  • Źródło: 1 Kronik 17:10
 • Jehowo, nie ma nikogo podobnego do ciebie i nie ma żadnego Boga oprócz ciebie, jeśli chodzi o wszystko, cośmy usłyszeli na własne uszy.
  • Źródło: 1 Kronik 17:20
 • Bądź silny, żebyśmy okazali się odważni na rzecz naszego ludu i na rzecz miast naszego Boga; a Jehowa uczyni, co dobre w jego oczach.
  • Źródło: 1 Kronik 19:13
 • Oby tylko Jehowa obdarzył cię roztropnością i zrozumieniem i oby ci dał nakaz co do Izraela – byś przestrzegał prawa Jehowy, twego Boga. Wtedy będziesz miał powodzenie, jeśli zadbasz o wprowadzenie w czyn przepisów i sądowniczych rozstrzygnięć, które Jehowa nakazał Mojżeszowi w odniesieniu do Izraela. Bądź odważny i silny. Nie bój się ani się nie przerażaj.
  • Źródło: 1 Kronik 22:12, 13
 • Wstań i działaj, i oby Jehowa był z tobą.
  • Źródło: 1 Kronik 22:16
 • A Dawid był już stary i syty dni, uczynił więc Salomona, swojego syna, królem nad Izraelem.
  • Źródło: 1 Kronik 23:1
 • A ty, Salomonie, synu mój, znaj Boga twego ojca i służ mu sercem niepodzielnym i duszą radosną; bo Jehowa bada wszystkie serca i dostrzega każdą skłonność myśli. Jeżeli będziesz go szukał, da ci się znaleźć; ale jeśli go opuścisz, odrzuci cię na zawsze. Bacz więc, gdyż Jehowa cię wybrał, byś zbudował dom będący sanktuarium. Bądź odważny i działaj
  • Źródło: 1 Kronik 28:9, 10
 • I lud rozradował się ze składania dobrowolnych darów ofiarnych, bo z całego serca składali Jehowie dobrowolne dary ofiarne; również król Dawid radował się wielką radością.
  • Źródło: 1 Kronik 29:9
 • Twoja, Jehowo, jest wielkość i potęga, i piękno, i wspaniałość, i dostojeństwo; bo wszystko w niebiosach i na ziemi jest twoje. Twoje jest królestwo, Jehowo, i ty wznosisz się jako głowa ponad wszystkim. Dzięki tobie jest bogactwo oraz chwała i ty panujesz nad wszystkim; w twojej ręce jest moc i potęga, w twojej też ręce jest możność uczynienia wielkim oraz udzielenia wszystkim siły.
  • Źródło: 1 Kronik 29:11, 12
 • (…) my przed twoim obliczem jesteśmy osiadłymi przybyszami, a także osiedleńcami, podobnie jak wszyscy nasi praojcowie. Dni nasze na ziemi są jak cień i nie ma żadnej nadziei.
  • Źródło: 1 Kronik 29:15
 • (…) Boże mój, że ty badasz serce i masz upodobanie w moralnej nieskazitelności.
  • Źródło: 1 Kronik 29:17

Biblia Warszawsko-Praska (1997)

edytuj
 
Ta sekcja ma chronologiczny układ cytatów.
 • Śmierć spotkała Saula dlatego, iż dopuścił się wykroczeń przeciw Jahwe; nie słuchał słów Jahwe. Szukał rady u wróżbitów, którzy wywoływali zmarłych, a nie zwracał się po rady do Jahwe. Dlatego Jahwe zesłał na niego śmierć, a władzę królewską po nim przekazał Dawidowi, synowi Jessego.
  • Źródło: wyd. II, 1998, 1 Kronik 10:13–14
 • Lecz oto szatan zaczął nastawać na Izrael i podsunął Dawidowi myśl, żeby przeprowadził spis całej ludności.
  • Źródło: wyd. II, 1998, 1 Kronik 21:1

Zobacz też

edytuj