2 Księga Samuela

księga Starego Testamentu

2 Księga Samuela – jedna z ksiąg biblijnych.

Biblia Tysiąclecia (1965)

edytuj
 
Ta sekcja ma chronologiczny układ cytatów.
 • Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w Hebronie i oświadczyły mu: „Oto myśmy kości twoje i ciało. Już dawno, gdy Saul był królem nad nami, tyś odbywał wyprawy na czele Izraela. I Pan rzekł do ciebie: «Ty będziesz pasł mój lud – Izraela, i ty będziesz wodzem nad Izraelem».”
  • Źródło: wydanie III, 1980, 2 Sam 5, 1–3
 • Oto co się potem wydarzyło: Absalom syn Dawida, miał piękną siostrę, której na imię było Tamar. W niej zakochał się Absalom, [również] syn Dawida. Dręczył się tym Amnon, tak że zachorował z powodu swej siostry Tamar. Ponieważ była dziewicą, Amnon nie widział możliwości uczynienia jej czegokolwiek.
  • Źródło: wydanie III, 1980, 2 Sam 13, 1–2

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata (1994)

edytuj
 
Ta sekcja ma chronologiczny układ cytatów.
 • Achitofel zaś, widząc, że nie postąpiono zgodnie z jego radą, osiodłał osła i wstawszy, udał się do domu, do swego miasta. Potem wydał polecenia swoim domownikom, a sam się powiesił i tak umarł. I został pogrzebany w grobowcu swych praojców.
  • Źródło: 2 Sam 17, 23
 • Jehowa jest mą urwistą skałą i moją twierdzą, i Sprawcą mego ocalenia.
  Bóg mój jest moją skałą. U niego się schronię;
  tarcza moja i mój róg wybawienia, moje bezpieczne wzniesienie
  i moje miejsce ucieczki, mój Wybawca; wybawiasz mnie od przemocy.
  Wzywać będę Tego, którego należy wysławiać, Jehowę,
  i zostanę wybawiony od swych nieprzyjaciół.
  • Źródło: 2 Sam 22, 2–4
 • W udręce swej wzywałem Jehowę
  i do Boga mego wołałem.
  Wyzwalał mnie od mego silnego nieprzyjaciela,
  od tych, którzy mnie nienawidzą; byli bowiem silniejsi niż ja.
  Występowali przeciwko mnie w dniu mego nieszczęścia,
  lecz Jehowa stał się moją podporą.
  (…) ratował mnie, gdyż znalazł we mnie upodobanie.
  Jehowa nagradza mnie stosownie do mej prawości;
  odpłaca mi stosownie do czystości moich rąk.
  • Źródło: 2 Sam 22, 7; 7, 18–21
 • Z lojalnym będziesz postępował lojalnie;
  z mocarzem, który jest nienaganny, będziesz się obchodził nienagannie
  • Źródło: 2 Sam 22, 26
 • Bo ty jesteś moją lampą, Jehowo,
  i to Jehowa sprawia, że moja ciemność jaśnieje.
  • Źródło: 2 Sam 22, 29
 • Co się tyczy prawdziwego Boga, droga jego jest doskonała;
  wypowiedź Jehowy odznacza się czystością.
  Tarczą jest on dla wszystkich, którzy się u niego chronią.
  Bo któż jest Bogiem oprócz Jehowy
  i któż jest skałą prócz naszego Boga?
  Prawdziwy Bóg jest moją silną twierdzą,
  on też zapewni doskonałość mojej drodze (…).
  • Źródło: 2 Sam 22, 31–33
 • I dasz mi swą tarczę wybawienia,
  a pokora twoja czyni mnie wielkim.
  • Źródło: 2 Sam 22, 36
 • Jehowa żyje; i niech będzie błogosławiona moja Skała,
  niech też będzie wywyższany Bóg skały mego wybawienia.
  Prawdziwy Bóg jest dla mnie Dawcą aktów pomsty
  i Tym, który powala przede mną ludy (…).
  • Źródło: 2 Sam 22, 47–48
 • A Dawid rzekł do Gada: „To dla mnie wielka udręka. Niechbyśmy, proszę, wpadli w rękę Jehowy, gdyż liczne są jego zmiłowania; lecz niech nie wpadnę w rękę człowieka”.
  • Źródło: 2 Sam 24, 14

Zobacz też

edytuj