List do Tytusa – jedna z ksiąg biblijnych Nowego Testamentu.

Biblia Gdańska

edytuj
 • A wszystkoć czyste czystym, lecz pokalanym i niewiernym niemasz nic czystego, ale pokalany jest i umysł i sumienie ich.
  • Źródło: Tyt 1, 15

Biblia Tysiąclecia

edytuj
 • Dla czystych wszystko jest czyste, dla skalanych zaś i niewiernych nie ma nic czystego, lecz duch ich i sumienie są zbrukane.
  • Źródło: Tyt 1, 15 (wydanie III, 1980)

Biblia Warszawsko-Praska

edytuj
 • Dla czystych wszystko jest czyste, wszystko zaś jest nieczyste dla skalanych i niewiernych; [sami] mają zbrukane i dusze, i sumienia.
  • Źródło: Tyt 1, 15

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata

edytuj
 • Na podstawie nadziei życia wiecznego, obiecanego przed dawnymi czasy przez Boga, który nie może kłamać.
  • Źródło: Tyt 1, 2

Zobacz też

edytuj